Rozšiřte náš tým

Slovník pojmů z oblasti pojištění

a | b | d | e | f | h | i | j | l | n | o | p | s | t | v | z | Ú | Č | Š | Ž
Reset list
Aktuální hodnota individuálního účtu -  Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.
Alokační poměr -  Pojistníkem stanovený Poměr rozdělení a umístění pojistného do jednotlivých realokačních programů a investičních fondů.
Anuita -  Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Asistenční služba -  Pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází v souvislosti s pojistnou událostí (např. pojištění domácnosti, havarijní pojištění, cestovní pojištění, zdravotní pojištění).
28.01. 2021

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.