Rozšiřte náš tým

Slovník pojmů z oblasti pojištění

a | b | d | e | f | h | i | j | l | n | o | p | s | t | v | z | Ú | Č | Š | Ž
Reset list
Technická úroková míra (TÚM) -  Zaručený podíl na výnosech z finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy životních pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB.
Trvalé následky úrazu -  Tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé (v čase neměnné) poškození zdraví v důsledku úrazu, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části.
28.01. 2021

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.