Rozšiřte náš tým

Slovník pojmů z oblasti pojištění

a | b | d | e | f | h | i | j | l | n | o | p | s | t | v | z | Ú | Č | Š | Ž
Reset list
Vinkulace pojištění -  Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch třetí osoby - věřitele pojištěného či pojistníka. Vinkulace může být provedena pouze na základě požadavku pojistníka se souhlasem pojištěného (pokud je osobou odlišnou od pojistníka) a její zrušení lze provést jen se souhlasem třetí osoby v jejíž prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno, pokud tak bylo ujednáno.
Vinkulace pojištění pro pojištění osob: -  Pojistníkem provedené omezení práva pojištěného, resp. oprávněné osoby v pojištění pro případ smrti, na výplatu pojistného plnění.
Výluky z pojištění -  Stanovení podmínek, za kterých pojistitel neposkytne pojistné plnění.
Výroční den počátku pojištění -  Den v kalendářním roce, který se svým označením, tj. číslem dne v kalendářním měsíci i číslem kalendářního měsíce, shoduje se dnem počátku pojištění.
28.01. 2021

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.