Rozšiřte náš tým

Společnost Vítovec corp. posiluje Ing. Gustav Vacek

Členem týmu makléřské pojišťovací společnosti Vítovec corp. a.s. se od 1. května 2024 stal nestor českého pojišťovnictví Ing. Gustav Vacek, který bude nově zastupovat zájmy klientů při komunikaci s pojišťovnami a řešit případné rozpory při likvidaci pojistných událostí. Pokračovat bude také ve svých rolích lektora, poradce a soudního znalce.

Ing. Gustav Vacek / Foto: archiv Gustava Vacka

Ing. Vacek je skutečným doyenem pojišťovnictví v České republice. Do firmy tak přináší nejen rozsáhlé know-how, ale také bohaté zkušenosti s komunikací s pojišťovnami i klienty, bohatou síť kontaktů a v neposlední řadě i znalosti z pozice soudního znalce.

“Velice mě těší, že mohu Gustu přivítat v naší firmě,” konstatuje Bohumír Vítovec, předseda správní rady Vítovec corp. a.s. a dodává: “S Gustou se známe a hlavně spolupracujeme už drahně let a jeho zapojení do činnosti společnosti tak bude o to jednodušší.”

Jak již bylo řečeno, bude Ing. Vacek primárně zastupovat zájmy klientů při řešení sporných situací s pojišťovnami. Mimo to však bude i nadále hledat řešení potřeb a požadavků klientů.

“Míra Vítovec vždy dodržel, co slíbil a stál si pevně na svých principech. Proto jsem rád přijal jeho nabídku zapojit se do týmu Vítovec corp. a.s., Stále silněji cítím, že je třeba myslet na dobu, kdy už nebudu tak aktivně pracovat a to mi společnost Vítovec corp. a.s. poskytla na základě svého programu Renta,” vysvětluje svou základní motivaci pro změnu Ing. Vacek a dodává: “Těším se, že mě práce bude bavit tak jako dosud a budu ji mít jako koníčka, zábavu, radost…”

Ing. Gustav Vacek (1959) absolvoval v roce 1984 elektrotechnickou fakultu na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Od roku 1991, kdy nastoupil do České pojišťovny, se věnuje výhradně pojišťovnictví. V roce 1995 se podílel na založení makléřské firmy YSAT PLZEŇ, spol s r. o., kde působí dodnes. Je soudním znalcem se specializací pojišťovnictví a předsedou Komory pojišťovacích zprostředkovatelů. Je spoluautorem publikací – Advokátní právo, Zdravotnictví a právo, Svěřenské fondy. Je také školitel ve Školicí zařízení KPZ, s. r. o.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.