Rozšiřte náš tým

Srážka se zvěří

Střet vozidla se zvěří patří mezi časté příčiny nehod. A i když se v loňském roce počet srážek se zvěří meziročně snížil, stále platilo, že škody, které při těchto nehodách mohou vzniknout, jsou značné. Jak se před nimi co nejlépe zajistit?

Srážky se zvěří se na celkovém počtu dopravních nehod v roce 2019 podílely zhruba z 15 procent. Celkem Policie ČR v tomto roce evidovala 15 928 nehod zaviněných zvěří. V mnoha případech přitom škody dosáhly stovek tisíc korun a došlo i na zranění. A není divu: Podle indexu SRNA, který vede Generali Česká pojišťovna, až 80 procent nehod způsobí srnky a jeleni.

Loňský meziroční pokles počtu nehod zaviněných zvěří je dán především menším provozem ovlivněným koronavirovými opatřeními. V opačném případě by nastal růst, a to – podle odhadu pojišťoven – v řádu nižších desítek procent. A to už je dobrý důvod, proč se proti důsledkům podobných nehod zajistit.

Pojištění srážky se zvěří

Pojištění rizika srážky se zvěří lze sjednat k povinnému ručení i k havarijnímu pojištění (některé pojišťovny toto riziko zahrnují do havarijního pojištění automaticky). Při sjednávání autopojištění proto doporučujeme na riziko srážky se zvěří pamatovat. Vaši pozornost si také zaslouží limity plnění pro toto riziko, a to především při připojišťování k povinnému riziku.

U některých pojišťoven můžete narazit na omezení krytí rizika střetu se zvěří pouze na škody způsobené přímo při střetu se zvěří, nikoliv na následné škody, které mohou vzniknout třeba nárazem do stromu po opuštění vozovky. V takových případech musíte další škody pokrýt havarijním pojištěním.

Úraz řidiče pojištění nekryje

Za viníka nehody způsobené srážkou se zvěří je vždy považován řidič vozidla. Pokud se při nehodě řidič zraní, nelze uplatnit nároky za újmu na zdraví z výše uvedených pojištění. V těchto případech lze škody nárokovat pouze z úrazového nebo životního pojištění (pokud toto riziko kryje).

Co dělat, když ke srážce se zvěří dojde?

Toto doporučuje Allianz pojišťovna:

  1. Snažte se předejít vzniku sekundární nehody. Zastavte u krajnice, zapněte výstražná světla, oblečte si reflexní vestu a umístěte na zem výstražný trojúhelník. Došlo-li ke zranění osob, samozřejmě neprodleně kontaktujte zdravotníky.
  2. Při střetu s divokou zvěří je vždy nutné zavolat policii, a to bez ohledu na výši škody. Při zranění nebo úhynu zvířete totiž vzniká škoda mysliveckému sdružení, kterému policie tuto skutečnost nahlásí.
  3. Proveďte důkladnou fotodokumentaci místa nehody a škody na vozidle, ale dbejte při tom zásad bezpečnosti. Policie vytvoří záznam o nehodě, který zároveň bude sloužit jako důkaz pro pojišťovnu.
  4. Máte-li vozidlo v nepojízdném stavu, můžete kontaktovat asistenční službu vaší pojišťovny. Případně později z domova pojišťovně nahlaste střet se zvířetem. Povinné ručení vám ale pro tyto případy stačit nebude, pro účast pojišťovny budete potřebovat havarijní pojištění či speciální připojištění.
  5. Pamatujte, že řidič si nesmí poraněné či usmrcené zvíře odvézt. Mohlo by to být kvalifikováno jako přestupek proti majetku, či jako krádež.

Jak minimalizovat riziko střetu se zvěří?

  • V rizikových úsecích vždy snižte rychlost a bedlivě sledujte okraje silnice a blízké okolí. Pamatujte, že zejména brzy ráno, v noci nebo za nepříznivého počasí se může zvěř objevit i v nijak neoznačených úsecích.
  • Pokud zahlédnete jedno zvíře, je velmi pravděpodobné, že se v daném místě bude vyskytovat více zviřat. Vždy tedy zpomalte.
  • Zvěř na silnici bývá často oslněna dálkovými světly. Odehnat zvíře je nejvhodnější klaksonem.
  • Pokud víte, že ke srážce dojde, vždy volte “přímý zásah”. Na ten jsou automobily konstrukčně vybaveny. Snaha o úhybný manévr a případná srážka s protijedoucím vozidlem nebo náraz do jiné překážky mohou mít horší následky.
23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.