Rozšiřte náš tým

Stala se vám dopravní nehoda v zahraničí? Odškodnění řešte raději s odborníky

Dlouho očekávaná dovolená je tady. Věci sbalené, automobil nachystaný a hurá k moři… Kdo by myslel na nepříjemnosti, jako jsou dopravní nehody? Ty se ale bohužel nevyhýbají ani prázdninovým cestám do zahraničí. Pokud vám při nezaviněné dopravní nehodě vznikne jakákoli újma na zdraví, je lepší své nároky řešit s odborníky.

Photo by Clark Van Der Beken on Unsplash

Pan Pavel se vydal na týdenní pobyt za svými zahraničními přáteli. Při průjezdu Rakouskem se však stal účastníkem hromadné dopravní nehody, kterou způsobil nepozorný řidič. Nejen, že Pavlovo vozidlo bylo zcela na odpis, ale sám skončil s mnohačetnými pohmožděninami v nemocnici a následně byl několik týdnů v pracovní neschopnosti.

Odškodnění dopravní nehody v zahraničí má svá úskalí

Odborníci, na které se pan Pavel obrátil s žádostí o pomoc při řešení nároků plynoucích z nezaviněné dopravní nehody, upozorňují, že získání adekvátního odškodnění není v takovém případě vůbec jednoduché.

Poškození často naráží na jazykovou bariéru, nevědí, na koho přesně se při škodní události v zahraničí obrátit, nebo nedokážou posoudit, zda obdržená finanční náhrada odpovídá jejich situaci. Komplikace pak způsobuje také zejména to, že odškodnění dopravní nehody se může řídit právním systémem daného státu, ve kterém se autonehoda stala, a nárok na pojistné plnění lze uplatňovat hned několika způsoby.

Jedním z nich může být komunikace se škodním zástupcem v České republice, který jménem a na účet zahraničního pojistitele projednává škodní události způsobené provozem vozidla. Tak tomu bylo i v případě nehody pana Pavla.

„Nejmenovaná pojišťovna jako škodní zástupce však nárok na bolestné našeho klienta vyčíslila dle české legislativy, a tím mu uhradila výrazně menší částku, než byl jeho oprávněný nárok. Po převzetí případu jsme bolestné uplatnili dle rakouských zákonů a získali tak pro poškozeného dalších 30 000 Kč navíc,“ uvádí k tomu Mgr. Lenka Pavelková z Poradny poškozeného.

Pokud se nehoda neobejde bez zranění, je to tedy vždy podnět ke kontaktování specialistů, kteří mohou k řešení takové události přizvat spolupracující zahraniční znalce a advokáty.

Kromě znalosti aktuální judikatury dané země je také důležité hlídat promlčecí lhůty jednotlivých nároků, a to vše dohromady je pro laika opravdu velmi náročné, někdy až nemožné.

Tři vybraná pravidla, která platí při dopravní nehodě (nejen) v zahraničí

Pokud s něčím v jakémkoli záznamu či textu vztahujícímu se k nehodě nesouhlasíte, doplňte své vyjádření. Nepodepisujte nic, čemu 100% nerozumíte.

Pořiďte si co nejvíce podrobnou fotodokumentaci (například i videozáznam) nehody a vezměte si kontakt nejen na účastníky, ale také na její svědky.

Nepodceňujte žádné zranění a vždy vyhledejte lékařskou pomoc. V případě újmy na zdraví si také pečlivě uschovejte veškeré dokumenty související se zraněním, ale i další podklady, které dokazují výdaje spojené s léčením.

Zdroj: EUCS

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.