Rozšiřte náš tým

Studentský projekt má přimět řidiče k odpovědnosti

Na tragických nehodách se výrazně podílí začínající řidiči. Podle loňských policejních statistik mají na svědomí každou sedmou oběť dopravních nehod. Vinou mladých řidičů do 24 let vyhaslo v minulém roce na silnicích 66 životů. Nejčastějším důvodem byla rychlá jízda. Nelichotivá čísla má zmírnit mimo jiné i soutěž MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice, kterou už potřetí vyhlásila Nadace pojišťovny Kooperativa. Určena je studentům středních a vysokých škol a jejich úkolem je navrhnout projekt, který by mohl přinést snížení dopravní nehodovosti zapříčiněné právě mladými řidiči. Soutěž pokračuje i přes covidová omezení, motivační přednášky probíhají online. Vedle příležitosti realizovat vlastní nápady si autoři nejlépe hodnocených prací mohou odnést i finanční odměnu.

V roce 2020 vyšetřovali policisté v České republice 94 794 dopravních nehod, jejichž následkem zemřelo 460 osob. V 8 788 případech se prokázalo zavinění na straně řidičů mladších 24 let. Při těchto nehodách přišlo o život 66 osob, dalších 243 bylo těžce zraněných a 3 310 utrpělo lehká poranění. Mladí řidiči nejčastěji bourali kvůli nepřiměřené rychlosti, na silnicích tak zavinili smrt 43 lidí. Často zavinili nehody také v důsledku nevěnování se řízení. Vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR plk. Zuzana Pidrmanová k tomu dodává: Řidiči ve věku do 24 let jsou v silničním provozu nejrizikovější skupinou. Nedostatek zkušeností, mnohdy v kombinaci s nepřiměřeným sebevědomím, vede na silnicích často k nebezpečným situacím. Nejvíce nehod způsobí řidiči s praxí řízení do 1 roku.

Dopravně bezpečnostní projekt si tak klade za cíl vtáhnout mladé lidi – budoucí řidiče do problematiky zlepšení silniční bezpečnosti v České republice. Šířit má také osvětu a prevenci dopravní nehodovosti mezi mladými účastníky silničního provozu. Smyslem je, aby studenti přiměli sebe a své vrstevníky k zodpovědnosti na silnicích. Mladí motoristé mnohdy zbytečně riskují, vyhledávají adrenalinové situace, přeceňují své schopnosti, ale neumí zareagovat na nebezpečí. Velký vliv na jejich nehodovost mají i alkohol a drogy,“ uvádí Milan Medek, místopředseda správní rady Nadace Kooperativy.

Střední a vysoké školy, které musí své studenty v současnosti vzdělávat distanční formou, se do projektu i přes aktuální situaci aktivně zapojují. Konzultace s odborníky z různých oborů a pravidelné motivační přednášky, které zajišťuje a poskytuje Tým silniční bezpečnosti, probíhají online. „V předchozích dvou letech jsme se se soutěžícími setkávali osobně. Teď s nimi o jejich nápadech mluvíme alespoň na dálku, v online prostředí. Motivace je důležitá pro jejich práci, přístup a výsledek. Ptají se, diskutujeme o možnostech zlepšení, oni tím získávají zkušenosti i do budoucna, a nás zajímá, jak pohlíží mladá generace na bezpečnost v dopravě,“ říká Jan Polák.

O zlepšení nepříznivé statistiky dopravních nehod způsobených novými řidiči usiluje i jiný projekt – Start Driving, který je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Díky němu mohou řidiči ve věku od 18 do 24 let absolvovat bezplatný kurz na vybraných polygonech v České republice. Naučí se tam například, jak předcházet rizikovým situacím, a jak ovládat vozidlo, pokud se do podobných problémů dostanou. Projekt je inspirovaný rakouským vzdělávacím systémem, který se zaměřuje na výchovu začínajících řidičů.

Myšlenkou dalšího projektu Hazard Perception, který se věnuje této skupině řidičů, je přesunout hlavní zaměření řidičských kurzů ze řízení vozidla a sledování dopravy na to, jak rozpoznat a vyhnout se nebezpečí na silnici. Začínajícím šoférům by dále pomohl postupný systém získávání řidičského oprávnění a povinný kondiční výcvik. Získali by tak více zkušeností a zvýšilo by se jejich zdravé sebevědomí (jízda v zimě, ve tmě, na dálnici).

Nezkušenost, osobní nezralost a životní styl mladých řidičů tak může mít bohužel tragické následky. Jejich častou chybou je, že při řízení nedávají pozor (2. nejčastější příčina nehod mladých řidičů v roce 2020) a věnují se něčemu jinému. Nejčastěji je rozptyluje hovor se spolucestujícími, mobilní telefon nebo občerstvení. Pozornost řidiče ale nemusí být odvedena pouze vizuální nesoustředěností či jinou manuální činností. Ovlivnit ji mohou také inteligentní asistenční systémy, s nimiž je spojena tzv. teorie kompenzace rizika. „To znamená, že se řidič začne za volantem chovat více rizikově, protože podvědomě spoléhá na tyto bezpečnostní systémy,“ uzavírá Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti.

Zdroj: Kooperativa pojišťovna

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.