Rozšiřte náš tým

Světový den bez tabáku

O tom, že kouření patří mezi významné rizikové faktory, svědčí mimo jiné i to, že všechny pojišťovny, které nabízejí životní pojištění, se na tento zlozvyk přímo dotazují. A také fakt, že na podporu „boje“ proti kouření byl už v roce 1988 Mezinárodní zdravotnickou organizací (WHO) vyhlášen Světový den bez tabáku.

Foto: Alexander Grey (Unsplash)

Než „kázat“ o škodlivosti užívání tabáku a nikotinu, což u mnoha lidí vyvolá spíše odmítavý postoj, je lepší snažit se o prevenci a podporu odvykání kouření. Podle WHO zemře ročně v důsledku kouření až osm milionů lidí. To je velké číslo, ale mnohem negativnější je zjištění, že více než jeden milion z nich doplatí na pasivní kouření.

Prevence závislostí je velmi důležitá. A to nejen pro ty, které užívání tabáku a nikotinu přímo ohrožuje, ale například také pro pojišťovny, pro které je kouření velmi rizikovým faktorem, nebo pro systém zdravotní péče, jenž důsledky kouření významně zatěžují.

23.02. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.