Rozšiřte náš tým

Telematika vyhodnocuje chování řidičů, získají tak mimo jiné skvělou zpětnou vazbu

Novinkou, kterou pojišťovna Kooperativa připravila pro řidiče, je bezplatná aplikace do mobilního telefonu, která poskytne základní data o jejich stylu jízdy. Kromě skvělé zpětné vazby mohou řidiči získat i slevu na pojištění.

„Každý, kdo jezdí bezpečně, si zaslouží odměnu. Naši klienti mají možnost získat zpět část z celkového ročního pojistného, a to podle toho, jakého skóre v každém čtvrtletí během roku dosáhnou. Zároveň mají v naší aplikaci KOOPILOT okamžitou informaci, jak si vedou,“ představuje novinku Aleš Zethner, ředitel Úseku pojištění motorových vozidel v Kooperativě.

Aplikace soustavně sleduje řidičovo chování, které následně vyhodnocuje. Automaticky začíná zaznamenávat jízdu při zrychlení nad 20 km/h. „V první fázi se budou sledovat tyto základní jízdní dovednosti – rychlost a její překračování, intenzita zrychlování, zatáčení a brždění. Zaměříme se ale například i na to, jestli řidič používá mobilní telefon za jízdy. Po každé jízdě aplikace vyhodnotí chování řidiče a ukáže mu jeho skóre,“ doplňuje Aleš Zethner.

Na základě skóre řidiče pak mohou klienti získat jednou kvartálně část svého pojistného zpět ve formě tzv. „cashbacku“. Výše „maximální zpětné slevy“ bude záviset mimo jiné na rizikovosti klienta a vozidle, kterým jezdí. Cashback se bude pohybovat mezi 10 až 40 %. Aktuálně dosaženou „slevu“ klient najde na úvodní obrazovce aplikace. „Všechny tyto funkcionality by zároveň měly přispět ke zlepšení řidičských schopností, či alespoň umravnění některých řidičů. Budeme například řidičům posílat výzvy, za jejichž splnění je budeme bonifikovat. Plánujeme další vylepšování a nové funkcionality aplikace tak, aby byla parťákem pro naše řidiče,“ zmiňuje další efekty aplikace Aleš Zethner.

Díky aplikaci odpadá nutnost montáže jakéhokoliv zařízení přímo do vozidla. Používání je tak skutečně jednoduché. Dbáme na to, aby údaje o poloze mobilního telefonu v čase byly ve zvláštní zabezpečené databázi, oddělené od údajů, komu daný mobilní telefon patří. Veškerá data jsou zabezpečena a v reálném čase nemáme údaje o poloze klienta. Jednoduše řečeno nesbíráme více informací, než které běžně sdílíme s navigacemi či sociálními sítěmi.

Kromě samotného zaznamenávaní jízd má aplikace ještě další důležitou funkci. Tu reprezentuje velké tlačítko SOS dole uprostřed. V případě poruchy nebo nehody stačí zmáčknout tlačítko a dojde k odeslání veškerých údajů o poloze, řidiči, smlouvě a automobilu asistenční službě, která obratem zavolá zpět a s klientem se domluví na řešení situace.

Zdroj: Kooperativa pojišťovna.

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.