Rozšiřte náš tým

Tipy pro rychlé pojistné plnění při krádeži šperků

Pojištění cenností, tedy i šperků, je součástí pojištění domácnosti. A podobně jako při pojišťování domácností, také v tomto případě, je pojištění třeba věnovat dostatek pozornosti a při jeho sjednávání si uvědomit možné chyby a nedopatření, jež se při plnění škody mohou stát důvodem pro krácení pojistného plnění, případně pro plnění v mnohem menším rozsahu, než byla skutečnost.

Základním předpokladem pro rychlé a hlavně plnohodnotné pojistné plnění při krádeži šperků je přehled o (alespoň přibližné) hodnotě a počtu šperků, které v domácnosti klientka či klient má, a o jejich přesném vzhledu. Ideální situace nastane v okamžiku, kdy majitel či majitelka disponují účtenkou, případně certifikátem pravosti, a mohou předložit fotografie jednotlivých šperků.

Podobně jako u elektroniky i v případě šperků platí, že jejich celková hodnota obvykle nepřesáhne limit stanovený v rámci pojištění domácnosti. Vždy je však vhodné dobře uvážit, zda celková hodnota vlastněných cenností není vyšší. A v opačné případě limit navýšit. Zejména šperky s vyšší hodnotou je pak vhodné zdokumentovat a – je-li to možné – uložit do trezoru či na jiné bezpečné místo.

Obecným problémem při oceňování potenciálních škod způsobených při ztrátě šperků, ale i jiných cenností, jsou starší kusy. V těchto případech je totiž pro laika (a do této kategorie patří i většina pojišťovacích zprostředkovatelů) velmi obtížné odhadnout jejich hodnotu. Proto vždy doporučujeme vyhledat služby odborníků, kteří případné poklady dokáží identifikovat.

13.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.