Rozšiřte náš tým

Trendy v pojištění: Ženy si stále častěji sjednávají stejné životní pojištění jako muži

Dlouhou dobu platilo, že smlouvy o životním pojištění sjednávané ženami se lišily od těch, které si pro sebe uzavírali muži. Hlavním důvodem byla rozdílná role zástupců obou pohlaví v rodině. Zatímco muži vydělávali peníze, ženy se staraly o jejich utrácení. A tím nemyslím nic špatného. Ženy se staraly o chod rodiny, pečovaly o děti i o manžela. A jejich příjem nebyl pro rodinu životně důležitý. Jenže doba se změnila. Mnoho současných rodin je závislých nejen na příjmech mužů (otců), ale také žen (matek).

Hlavním změnou v životním pojištění jsou důvody (požadavky), které klienty ke sjednání pojištění vedou. Přestože životní pojištění vždy sloužilo především k zajištění v případě smrti či úrazu (a později také při vážných chorobách), mnoho lidí si touto cestou i spořilo peníze. To samozřejmě bylo možné. Dokud totiž na finančním trhu vše fungovalo podle tradičních pravidel (viz komentář na konci textu) vydělávaly pojišťovny (podobně jako penzijní fondy) na svých investicích velmi zajímavé peníze. A ty následně rozdělovaly mezi své klienty. Fungovalo to dokonce tak dobře, že pojišťovny začaly místo tradičního rizikového životního pojištění preferovat investiční variantu.která je tak k ničemu nezavazovala a veškeré riziko nese klient Klienti si dokonce mohli vybírat mezi různě rizikovými typy investic. Jenže pak se celý stroj zadrhl.což se dalo očekávat A po všeobecně známém průběhu: ekonomická krize – minimální zhodnocení vkladů – problémy pojišťoven – zklamaní klienti . A tak se se přístup začal postupně měnít, respektive se vrací k normálu: Lidé opět životní pojištění začínají chápat tak, jak by jej chápat měli – jako zajištění před ztrátami příjmu, potažmo zdroj prostředků na léčení v případě úrazu či velmi vážné choroby.

Jak již bylo řečeno, trendem dneška je změna v přístupu k nastavení pojištění mezi muži a ženami. Zejména ve větších městech postupně mizí rozdíly v platech a tato změna se logicky projevuje  v podílu partnerů na příjmech společné domácnosti. Navíc – a to je také důležité – si stále více žen rizika plynoucí z vážných nemocí nebo úrazů.více uvědomuje. Ztráta příjmu v takových případech může ohrozit jejich životní standard. Nemluvě o finančních nárocích léčby (rehabilitace), potažmo potřebných úpravách bydlení atp.

Trend v životním pojištění je jasný. Přesto, že se koncept životního pojištění žen a mužů stále více sbližuje, samozřejmě je mezi nimi rozdíl. Kromě pojistné částky, která stále ještě vychází primárně z příjmů pojištěné osoby a jejího podílu na příjmech domácnosti, se liší také pojištěná rizika.

Za velmi pozitivní považujeme fakt, že nový trend podporuje tradiční způsob uplatnění životního pojištění. Ze zkušeností můžeme říci, že tzv. investiční pojištění je z hlediska pojišťováka velmi Mírně řečeno specifický produkt. Musí totiž klientovi nabízet něco, co vlastně příliš nedává smysl a co vlastně většina klientu nechce vzhledem k náročnosti a nárokům na péči o tento produkt.. Životní pojištění – jak ostatně naznačuje i název produktu – prapůvodně vzniklo za účelem ochrany před ztrátami příjmů v případě smrti, úrazu nebo vážné choroby. K původnímu zaměření se postupně přidávaly další a další doplňky, které produkt postupně doplňovaly a měnily. A změnily víc, než bylo zdrávo. Z pojištění se totiž stalo spoření (investice). A to bylo špatné. Klienti totiž od smlouvy očekávali něco úplně jiného, než mohli dostat. A to se teď mění.


Vysvětlení: Životní pojišťovny a penzijní fondy byly v tradičně fungující ekonomice jedním z nejdůležitějších zdrojů prostředků pro banky, realitní investory i developery. Disponují totiž obrovským objemem peněz, které si u nich jejich klienti ukládají na dlouhou dobu. Současně jsou však tyto instituce zákonem při investování silně limitovány. V jistém okamžiku se však trh změnil a banky náhle disponovaly obrovským objemem “velmi levných” (často virtuálních) peněz, které samozřejmě chtěly zhodnotit. A tak začaly nabízet půjčky a hypotéky klientům, kteří by za normálních okolností na půjčku nedosáhli, čímž celý systém zcela rozbořily. Klesající hodnota peněz a následná ekonomická nestabilita se samozřejmě projevila i na ziscích pojišťoven a penzijních fondů, které najednou nemohly zhodnocovat peníze klientů tak jako dříve. A z investičních a spořících produktů se tak zase staly produkty rizikové (ve významu chránící před důsledky rizik, tedy před finanční ztrátou v důsledku smrti, zranění či vážné choroby člena rodiny.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.