Rozšiřte náš tým

UNIQA: 10 tipů pro správné pojištění na cesty

Než zamíříme za odpočinkem nebo poznáním do zahraničí, vyplatí se věnovat pozornost správnému pojištění. Stojí doslova pár korun, a jeho hodnota při potížích bude k nezaplacení. Aby klienta dostatečně chránilo, je třeba investovat čas do jeho výběru. A také vědět, jak ho využít v případě nečekané události. Následující desatero vychází ze zkušeností UNIQA pojišťovny za posledních pár let.

Předcházejte vzniku pojistných událostí

Pojištěný klient je povinen chovat se tak, aby nepřispěl svým přístupem nebo aktivitami ke zvýšení nebezpečí vzniku pojistné události, anebo k většímu rozsahu jejích následků. Jinými slovy je povinen vyvarovat se všeho, co zvětšuje riziko. To se týká především přeceňování sil, konzumace alkoholu, nezanechání informace, kam se vydává apod.

Myslete na specifickou zvláštní přípravu

Včas shánějte informace. Při cestách do vzdálených a exotických destinací je třeba předem zjistit lokální rizika, ať už bezpečnostní, nebo zdravotní a jiná. Jde-li o prostředí náročné na kondici či zrádná s ohledem na možné choroby, musí turista včas myslet na preventivní prohlídky a potřebná očkování, a také na adekvátní vybavení cestovní lékárničky.

Respektujte oficiální pokyny. Neriskujte.

Při cestách do zahraničí je třeba zohlednit aktuální situaci v destinaci, kam míříte. Na webu Ministerstva zahraničních věcí najdete aktuální přehled zemí, lokalit nebo regionů, kde hrozí turistům akutní rizika. Může se jednat o politické nepokoje, hrozbu teroristického útoku nebo třeba epidemie. Pojišťovny se řídí tímto přehledem ve svých podmínkách – nedoporučuje-li kompetentní úřad někam cestovat, cestovní pojištění se na pobyt v těchto oblastech nevztahuje.

Nastavte si přiměřenou výši pojistných částek

Nesnažte se ušetřit za každou cenu. Vyplatí se jen dostatečné pojištění. Navíc je platné bez spoluúčasti! Platí, že čím odlehlejší, zaostalejší a méně lidnatá je oblast, kam míříte, či naopak čím dražší z hlediska zdravotní péče, tím vyšší částky krytí byste měli volit. Ve výši nákladů na léčbu suverénně vedou Spojené státy americké.

Nepodceňujte potřebu pojištění odpovědnosti

Určitě nezapomeňte na pojištění odpovědnosti, které Vám v případě hloupé náhody může zachránit statisíce i miliony. Vztahuje se například na situace, kdy Vaše děti shodí něco z regálu v obchodě, spadne Vám předmět z hotelové terasy na dole zaparkovaná auta, rozbijete neúmyslně vybavení v hotelovém pokoji, anebo způsobíte požár v kempu.

Asistenční služba je tu pro Vás 24 hodin denně

Jednou z hlavních předností cestovního pojištění je nepřetržitá asistence na telefonu. S tou se lze spojit odkudkoli a v českém jazyce konzultovat Vaše trable. Experti Vám poradí optimální postup a leccos vyjednají i za Vás s lokálními úřady nebo zdravotnickými zařízeními. Budete-li se držet jejich pokynů, usnadníte tím výrazně vyřízení pojistné události. Mějte kartičku pojištění neustále u sebe a telefonní číslo na asistenci si uložte do svého mobilu.

Pozor při podepisování lokálních dokumentů k události

V zahraničí dejte pozor, jaké dokumenty podepisujete. Zvláště není-li Vám vše jasné, nebo nerozumíte-li lokálnímu jazyku. V případě pochybností se vyplatí přivolat i policii, případně se poradit s asistenční službou na telefonu. Podepíšete-li nějaký dokument, je pak už velmi komplikované věc rozporovat nebo zvrátit ve Váš prospěch.

Uschovejte originály všech dokladů. Plaťte jen nezbytné náklady.

Pro vyřízení pojistné události je třeba doložit veškeré náklady, které jste v této souvislosti vynaložili. Shromážděte všechna potvrzení nebo paragony (originály) a předejte je pojišťovně po návratu domů. Pamatujte současně, že pojišťovna Vám uhradí jen takové náklady, které byly zaplaceny efektivně a prokazatelně na řešení nastalé situace. I zde lze doporučit předem dohodnout postup s asistenční linkou, aby se předešlo zbytečným diskusím o vhodnosti a účinnosti nákladů k náhradě.

Nahlaste pojistnou událost včas

Podle pojistných podmínek UNIQA je třeba, aby klient nahlásil svoji škodu ze zahraničí nejpozději třicet dnů po návratu domů. Jde hlavně o prvotní registraci události, všechny ostatní náležitosti a dokládání mohou následovat i poté.

Pojištění sjednané v zahraničí. Opakované cesty

Mějte na paměti, že cestovní pojištění sjednané už za hranicemi, tedy během pobytu v cizině, začne například v UNIQA platit teprve za sedm dnů! Je dobré myslet na pojištění už před odjezdem. V takovém případě Vám platí prakticky ihned po zaplacení pojistného.

A cestujete-li během roku častěji, uvažujte o uzavření celoročního cestovního pojištění – je to pohodlnější a také levnější.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.