Rozšiřte náš tým

UNIQA: Co je třeba zvážit, než sjednáte pojištění dítěte

U příležitosti Mezinárodního dne dětí přinášíme praktické tipy, jak postupovat při pojištění dětí, aby bylo přiměřené a Vaše potomky opravdu chránilo.

V jakém věku dítě pojistit?

Někteří poradci číhají na novopečené maminky už v porodnici. Není ovšem nutné pojišťovat hned novorozence. Doporučujeme Vám spíše něco jiného: jakmile se narození děťátka blíží, myslete spíše na své vlastní pojištění. Stáváte se rodiči, takže Vaše odpovědnost výrazně roste. Myslete na to, aby Vaše dítko bylo zabezpečeno i v situacích, kdy Vás postihne úraz, vážnější onemocnění apod. Je jistě Vaším přáním poskytnout mu co nejlepší zázemí.

Dítě pak zvládnete pojistit, až opadne poporodní stres, ustálí se Váš denní režim a život vklouzne do nových, ale už běžných kolejí.

Jaká rizika je třeba u dětí pokrýt?

Především riziko vážného úrazu s dlouhodobými nebo trvalými následky. V dnešní době chrání rodiče děti i před některými vážnými nemocemi, které se v této populaci vyskytují relativně často a mají zásadní a dlouhodobější vliv na kvalitu života. K tomu se vyplatí zvážit i denní dávky za pobyt v nemocnici – to jsou v případě pojistné události peníze navíc, s nimiž můžete své ratolesti zpříjemnit neradostné období stonání a přilepšit mu. Třeba tím, že mu zaplatíte nějaký nadstandard nebo že s ním díky tomu můžete v nemocnici trávit více času (příspěvek na dopravu, ubytování v místě hospitalizace apod.). Už zbytnější součástí pojištění je denní odškodné za dobu léčení úrazu – zde jde spíše o formu „bolestného“ pro dítě.

Jaké pojistné částky nastavit?

Zde musíme zvážit zejména případ velmi závažného poúrazového zdravotního handicapu. Přičemž má smysl přemýšlet i o dlouhodobém horizontu takové zátěže. Doporučujeme částky alespoň v řádu půl milionu a více. Řád statisíců by měl být dodržen i pojištění proti závažným onemocněním. Rozhodnete-li se pojistit denní dávky za dobu hospitalizace pojistit, doporučujeme částku v řádu několika stokorun.

Je-li nutné na něčem ušetřit, pak v první řadě omezte denní odškodné za dobu léčení úrazu, případně i denní dávky za hospitalizaci.

Jak a kdy pojištění dítěte upravit podle aktuálního věku a aktivit?

Rizika dělíme na závažná s dlouhodobým nebo trvalým dopadem (úraz), dále dlouhodobější s přechodným odpadem (závažná onemocnění) a ta méně významná s krátkodobým dopadem (hospitalizace, léčení běžného úrazu). Ta nejzávažnější rizika by měla být pojištěna po celou dobu dětství a dospívání s dostatečně vysokými pojistnými částkami. Ostatní lze průběžně upravovat v závislosti na věku, zaměření, životních etapách a aktivitách. Je zřejmé, že čím je dítě aktivnější, samostatnější a „zvědavější“ v objevování a testování různých činností, tím „silnější“ by pojištění mělo být.

Kdy překlopit dětské pojištění do dospělého?

Zpravidla to určují pojistné podmínky, kde je uveden „výstupní“ věk. V UNIQA je to okamžik, kdy se potomek přestane soustavně připravovat na budoucí povolání a zahájí výdělečnou činnost, nejpozději však s dovršením 26 let věku.

Má vůbec dětská pojistka smysl, když máme rodinné pojištění?

V rámci rodinného pojištění lze naprosto spolehlivě pokrýt rizika dětí. Máte-li aktuální společné pojištění s dostatečným krytím pro všechny fatální události v rodině, není dětské pojištění třeba. Dětská pojištění mají smysl zejména po právní a morální stránce – prostředky z něj jsou vymezeny poměrně přesně a jsou vázány na daný účel. Umožňují tak dítěti určitou nezávislost na aktuální situaci v rodině.

Má smysl v rámci dětského pojištění také spořit?

Zde je to zcela na rozhodnutí osoby, která ve prospěch dítěte pojištění sjednává. Spoření jako takové má samozřejmě smysl vždy, nicméně možností, jak to uskutečňovat, je mnoho. Spořící složka dětského pojištění poskytuje do budoucna dítěti určitou částku na samostatný start do života nebo na studium. Navíc jde opět o prostředky oddělené od ostatních členů rodiny, tedy bez ohledu na aktuální konstelaci vzájemných vztahů. V UNIQA je častým případem, že pojištění se spořící složkou uzavírají pro svá vnoučata prarodiče.

Jaké další výhody dětská pojištění nabízí?

Pro zodpovězení této otázky je potřeba udělat si průzkum trhu. Například UNIQA nabízí ve svém programu pro děti a mládež MOTÝLEK speciální bonus pro jedničkáře – finanční prémii za samé jedničky na vysvědčení pro žáky základních a středních škol. Jedinečná je i renta v případě velmi těžkých trvalých následků úrazu a bezmocnosti do 18 let věku. Jde o překlenutí období, kdy stát takto postiženým neposkytuje invalidní důchod, ten se vyplácí až od okamžiku plnoletosti.

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.