Rozšiřte náš tým

UNIQA doporučuje ke koupi first-moment zájezdů pojištění storna

Na podzim a v zimě nabízejí cestovní kanceláře a touroperátoři hojně cenově zvýhodněný nákup zájezdů na příští sezónu v předstihu, tzv. first-moment příležitosti. U některých z nich činí podíl takto prodaných dovolených i několik desítek procent z veškerého objemu. Radost se však může zvrtnout v případě, kdy se během dlouhého období do odjezdu nebo v termínu cesty něco přihodí, co rekreaci překazí. Právě pro takovou nemilou situaci se hodí pojištění storna.

Pojištění storna primárně slouží pro případ onemocnění klienta nebo úmrtí v rodině apod. Pojistnou ochranu v předchozích letech UNIQA rozšířila o tzv. vztahové události, jako jsou zrušení svatby, podání žaloby o rozvod manželství, anebo pro případ nesložení maturity nebo podobné závěrečné zkoušky, neočekávaného soudního předvolání, případně pro případ onemocnění nebo úrazu domácího mazlíčka.

Zákazník může z pojištění dostat zpět investici do zájezdu i v případě nezaviněné dopravní nehody soukromého či veřejného dopravního prostředku v den odjezdu, kvůli které pojištěný nemohl nastoupit plá­novanou cestu, a to ani později.

Aby byl zákazník pro takové události chráněn, musí pojištění storna ale pořídit nejpozději 24 hodin po zakoupení zájezdu nebo cestovních služeb. Klient může sjednat pojištění i před zaplacením dovolené, pokud zná přesnou cenu.

Tento druh pojištění lze uzavřít jak v případě cesty pořádané cestovní kanceláří nebo agenturou, tak i v případě individuálně sestavené a organizované dovolené, například zakoupené přes internet přímo od poskytovatelů cestovních služeb. I tady ale platí, že pojištění storna musí být datováno nejpozději jeden den po uhrazení služeb nebo jejich části, které má pojištění storna krýt. Lze samozřejmě uzavírat postupně dílčí pojištění storna na různé služby postupně, jak si je individuální turista dohodne a zaplatí, nicméně to není už tak příznivé, protože pokaždé platí náklady za zpracování další pojistné smlouvy. V krajním případě lze sjednat pojištění storna i na odhadovanou částku celé samostatně připravované cesty.

Nastane-li pojistná událost, klient doloží Smlouvu o zájezdu nebo jiné doklady prokazující platbu služeb. Proto je důležité pečlivě uschovat veškerou dokumentaci. Současně je zákazník povinen přiznat i částky, které mu eventuálně byly vráceny organizátorem dovolené z důvodu nenastoupení cesty. UNIQA vrátí z pojištění storna zákazníkovi až 80 % všech nákladů na neuskutečněný zájezd nebo cestu. Ročně uzavírá UNIQA desítky tisíc smluv na pojištění storna. Cena pojištění činí standardně 2 % z deklarované ceny cesty.

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.