Rozšiřte náš tým

UNIQA inovovala pojištění pro malé a střední podnikatele

Foto: Tim Mossholder (Unsplash)

Pojištění pro podnikatele Perfekt, které nabízí UNIQA od roku 2020, pojišťovna inovovala, aby lépe odpovídalo aktuálním potřebám firemních klientů v oblastech pojištění majetku, odpovědnosti a asistenčních služeb.

Pojištění majetku zahrnuje široké krytí pro veškerý myslitelný majetek podnikatele: nejen pro budovy a ostatní stavby, movité vybavení a zásoby, ale i pro peníze, věci uložené na volném prostranství nebo pro nosiče dat. Původní hranicí produktu Perfekt byla hodnota majetku 100 milionů korun na jedné adrese, aktuálně je možné firemní majetek pojistit až do kumulované hodnoty 200 milionů korun. Tím se podstatně zvětšil potenciál pro řešení obchodních případů standardním produktem. Celý tarif byl interně optimalizovaný, navýšily se i základní limity pro nejčastější druhy majetkových připojištění, například pro odcizení stavebních součástí, zatečení atmosférických srážek, poškození zateplené fasády nebo na odklízecí a bourací náklady. UNIQA rovněž aktualizovala výpočet přiměřené pojistné částky pro pojištěné budovy a haly, což je v době dynamického růstu cen nemovitostí, materiálu a stavebních prací vítaným vodítkem pro klienty, protože poskytuje ochranu před možným podpojištěním.

Produkt Perfekt nadále poskytuje komplexní pojistné krytí: pojistit lze škody vzniklé jak v důsledku všech živelních nebezpečí, přepětí, odcizení, vandalismu nebo nahodilého rozbití skla, tak i při přerušení provozu nebo při přepravě vybavení, zásob či peněz. Vedle samotné obnovy podnikatelského majetku kryje Perfekt i finanční škody, např. zmíněné náklady na odklízecí či bourací práce, hodnotu vodného a stočného při havárii rozvodů nebo ušlý nájem v důsledku neobyvatelnosti pronajímaných prostor. V neposlední řadě lze sjednat i široké pojistné krytí pro elektronická a strojní zařízení, a to jak pro kancelářská, tak i pro ta užívaná v terénu.

Pojištění odpovědnosti lze nyní po úpravě sjednat i pro firmy s ročním obratem až 150 milionů korun. Nově UNIQA nabízí limity pro pojištění odpovědnosti až do 75 milionů Kč, což pro segment drobných a středních podnikatelů (SME) představuje výrazný nadstandard na trhu. U limitů plnění z pojištění odpovědnosti nad 10 milionů korun UNIQA redukovala pojistné. Svým rozsahem pojištění nadále pokrývá potřeby široké palety podnikatelských činností – od výroby a servisu, přes obchod, služby až po veřejný sektor.

Pojištění asistenčních služeb klientům poskytuje potřebnou pomoc nejen při havárii a jiných nouzových situacích. Svými širokými službami se hodí i při běžném fungování firmy. Technická asistence zahrnuje pomoc řemeslníků, jako jsou instalatéři, topenáři, plynaři, sklenáři, elektrikáři nebo zámečníci, využít lze i specialisty na deratizaci, stěhování, hlídací služby nebo opraváře spotřebičů. Odpovědí na stoupající rizika v digitálním světě je kybernetická a IT asistence: řeší dnes dost frekventované jevy, jako jsou napadení hackerem, zneužití platební karty, problémy s e-shopy nebo poškození pověsti firmy na internetu. Mimo jiné ale také umí obnovit data z paměťových zařízení, zkontrolovat a nastavit ochranu počítačů a počítačové sítě nebo poskytnout telefonickou konzultaci v oblasti IT problematiky. Pro malé a střední firmy je tu v neposlední řadě i asistenční pomoc týkající se právních, daňových či účetních otázek.

Podle pojišťovny bylo cílem inovace zachovat důležité parametry pojistného řešení Perfekt:

  • Komplexní krytí – v jediném pojištění lze pokrýt všechna rizika, která se majetkem a činností podnikatele pojí, a to bez ohledu na jeho velikost a obor.
  • Variabilita – pružná „stavebnicová“ konstrukce pojištění zajišťuje pojistné krytí na míru konkrétní firmy. Podnikatel tak neplatí za ta rizika, které se ho netýkají. Přizpůsobit si pojištění přesně podle svých potřeb a velikosti svého podnikání nikdy nebylo jednodušší.
  • Transparentní smlouva a dokumentace – náš klient není pojišťovák. K dispozici jsou proto jasné a přehledné pojistné podmínky, cenová kalkulace i pojistná smlouva tak, aby jim každý rozuměl. Co nemůže být pojištěním kryto, je otevřeně popsáno a vysvětleno.
  • Aktuální a nadčasový produkt – nekryjeme jen to, co je běžné. Do pojištění tak zavádíme i poslední trendy a rizika, která se do podnikání našich klientů promítají s čím dál větší měrou, jako například nebezpečí spojená s postupující digitalizací.
  • Široký asistenční servis činí z pojištění aktivního pomocníka nejen pro pojistné události, ale i v běžném provozu firmy.

Inovace se týká i úpisu rizik

Mimo úpravy samotných parametrů pojištění Perfekt došlo také k zásadní úpravě v oblasti ocenění rizika („underwritingu“) na straně UNIQA. Vzhledem k aktuálnímu vývoji jak v české, tak i světové ekonomice, byla zavedena dvojúrovňová logika úpisu. Výsledkem změny je podstatné zrychlení servisu jak vůči obchodním partnerům UNIQA, tak vůči klientům samotným.

Zdroj: UNIQA.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.