Rozšiřte náš tým

UNIQA: Moderní pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr pro Raiffeisenbank

UNIQA a Raiffeisenbank společně pokračují ve spolupráci na zcela novém konceptu pojištění schopnosti splácet půjčku. Moderní produkt s nadstandardním pojistným krytím a krátkými srozumitelnými pojistnými podmínkami si nyní klienti mohou sjednat také k hypotečním úvěrům Raiffeisenbank.

Zdravotní problémy nebo ztráta zaměstnání jsou největšími strašáky většiny klientů s hypotékou. Velmi často se totiž jedná o situace, které výrazně ovlivňují jejich schopnost udržet si životní standard a splácet závazky věřitelům včas.

„Jako první jsme v únoru inovovali produkt pro spotřebitelské úvěry Raiffeisenbank, nyní pokračujeme s hypotečními úvěry. Vše jde ruku v ruce s naším cílem mít pro naše obchodní partnery a jejich zákazníky maximálně transparentní a srozumitelné produkty bankopojištění. Samozřejmě, to vše při zachovaní nadstandardní kvality pojistného krytí, minima výluk a férové ceny,“ vysvětlil strategii Robin Dejmek, ředitel spolupráce s finančními institucemi UNIQA pojišťovny.

V případě úmrtí nebo invalidity III. stupně uhradí UNIQA za pojištěného celý nesplacený zůstatek jeho úvěru. Při pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání zaplatí pojišťovna klientovi za každých 30 dní jejich trvání pojistné plnění ve výši měsíční splátky úvěru (včetně poplatku za pojištění), a to až 12krát za sebou.

Nové pojištění schopnosti splácet kryje nejenom nedobrovolnou ztrátu zaměstnání, ale také nedobrovolné ukončení služebního poměru. Kryta je rovněž nedobrovolná ztráta zaměstnání sjednaného na dobu určitou, která bývá u konkurence obvykle ve výlukách.

„Klienti dnes vyžadují jednoduchá řešení. Proto jsme maximálně zjednodušili proces sjednání pojištění. Pro vstup do pojištění u hypotečního úvěru do 3 milionů Kč nyní stačí splnit tři podmínky: být mladší 65 let, nebýt v pracovní neschopnosti a nemít přiznaný III. stupeň invalidity. U vyšších hypotečních úvěrů je navíc třeba vyplnit krátký zdravotní dotazník,“ podotkl Robin Dejmek dále.

Nový pojistný produkt se navíc dokáže rychle přizpůsobit aktuální životní situaci klienta. Pokud se například rozhodne dobrovolně ukončit svůj pracovní poměr a začít podnikat, není dále zbytečně pojištěn pro nedobrovolnou ztrátu zaměstnání, ale současně se pojistná částka pro pojištění pracovní neschopnosti okamžitě zvyšuje na 150 % původní hodnoty.

Cena pojištění je 8,5 % z měsíční splátky úvěru.

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.