Rozšiřte náš tým

UNIQA oslovuje klienty osobními produktovými videi

Každý z nás je v současné době denně zahrnován velkým množstvím nejrůznějších reklam a nabídek. To vede k přehlcení a odmítání takových sdělení. UNIQA proto vyvinula v rámci svého CRM adresné direct maily na jméno adresáta, aby ho zaujala cílenou informací ve formě videa o tom, jaké pojištění a služby má připravené konkrétně pro něj.

Nová forma komunikace se stávajícími zákazníky byla vyvinuta ve spolupráci s mladou firmou motionlab. Jak název napovídá, šlo zejména o zapojení pozitivních emocí, aby se nabídka UNIQA odlišila od záplavy jiných anonymních reklam a akcí. Hlavní součástí je osobní oslovení každého klienta, k němuž direct mail z UNIQA putuje. Důležité je představení nabízených možností pojistného krytí a servisu prostřednictvím návodného videa, kde se jméno zákazníka objeví nejen v obrazu, ale zazní i ve voiceoveru. Ten provede zákazníka konkrétními parametry a možnostmi. Cílem je dát najevo, že nabídka je individuálně sestavená právě pro daného klienta.

Vytvoření videa pro zákazníka samozřejmě předchází analýza jeho dosavadních pojistných krytí a úvaha o pravděpodobných potřebách a zájmech. Podle toho pak UNIQA koncipuje oslovení. Pokud nabídka UNIQA daného klienta zaujme, stačí pouze kliknout na tlačítko „Chci nabídku“ v rámci videa. Informace o tom se automaticky předává osobnímu poradci, jenž se zákazníkem dohodne další kroky.

Tuto formu cílené nabídky využila UNIQA na pojistném trhu jako první. Ukazuje se, že lidé o personifikované informace určené individuálně pro ně mají třikrát větší zájem, než o běžné anonymní sdělení. Díky propracovanému CRM lze adresovat skutečně užitečnou nabídku založenou na znalosti parametrů klienta a jeho dosavadních pojistných krytí. V pilotním projektu bylo během prvního měsíce rozesláno na 5.000 direct mailů s osobně zaměřeným videem, na které zareagovalo 48 % adresátů. A z uskutečněných schůzek sčítá UNIQA už uzavřené smlouvy.

Doposud se UNIQA soustřeďuje především na pojištění rodinných domů a domácností nebo rekreačních objektů. V budoucnu hodlá rozesílat informace zaměřené rovněž na asistenční služby a další produkty. Rozesílka poběží v první etapě do konce roku 2019 s výjimkou prázdninových měsíců. Cílem je oslovit s nabídkou aktualizace nebo doplnění pojistného krytí všechny retailové zákazníky UNIQA.

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.