Rozšiřte náš tým

UNIQA pojišťuje pro případ chirurgického zákroku a vyplácí za něj klientům pevnou částku

V UNIQA pojišťovně lze sjednat k životnímu pojištění DOMINO i speciální krytí pro případ nutné operace, kterou musí klient podstoupit v souvislosti se svým zdravotním stavem.

Krytí z tohoto připojištění se vztahuje na chirurgické zákroky spojené s hospitalizací v délce minimálně 48 hodin nebo i pro tzv. jednodenní chirurgii, u níž je doba hospitalizace kratší, a dále pro nezbytnou plastickou operaci v důsledku úrazu, nemoci nebo těhotenství (nikoli pro kosmetické výkony). Pojistná ochrana platí pro všechny události tohoto typu během doby pojištění kdekoli na světě.

Na vstupu do pojištění může UNIQA určit pojistné, popřípadě omezit sjednanou pojistnou částku v případě, kdy zdravotní stav pojišťované osoby vykazuje zvýšené riziko. Pojistit lze osoby do 65 let věku. Čekací doba na nárok na výplatu pojistného plnění je stanovena na 3 měsíce (pro výkony spojené s těhotenstvím na 8 měsíců). Čekací doba zcela odpadá v případech, je-li chirurgický zákrok nezbytný z důvodu úrazu klienta.

U plastických výkonů má pojištěný nárok na úhradu nákladů, které musí pojištěný zaplatit zdravotnickému zařízení provádějícímu zákrok, a to až do výše sjednané pojistné částky. V případě běžné operace vyplácí UNIQA celou dohodnutou pojistnou částku klientovi, u jednodenní chirurgie 30 % sjednané sumy. Pojištění se sjednává na první riziko a výplatou plnění zaniká.

Pojistná částka k tomuto pojištění je 30.000 korun. Za více než rok zkušeností je podíl vyplacených plnění za tzv. jednodenní chirurgii přibližně 13 %.

Pro doložení nároku na pojistné plnění je třeba předat UNIQA pojišťovně kopii propouštěcí a lékařské zprávy, popřípadě potvrzení o platbě za plastickou operaci. UNIQA za chirurgický zákrok ve smyslu tohoto pojištění nepovažuje úkony za účelem stanovení diagnózy, zašití rány, odběru vzorků, estetické, stomatologické nebo preventivní operace.

V oblasti jednodenní chirurgie, která se v ČR prosazuje zatím pomaleji než v zemích na západ od nás (v USA dnes tvoří až 65 % všech zákroků, v Rakousku okolo 30 %, u nás zatím cca 10-15 %), se nejčastěji řeší asi čtyřicet běžných výkonů, k nimž patří hlavně operace šedého zákalu, kýly, žlučníku, křečových žil, slepého střeva nebo hemeroidů, případně některé jednoduché gynekologické nebo urologické výkony.

Průměrná doba jakékoli hospitalizace byla loni v ČR 6,2 dne. Od roku 1992 tak klesla zhruba na polovinu. Je dlouhodobou snahou zkracovat pobyt pacientů po operacích v nemocnici, a to jak z důvodů zdravotních (snižuje se tak riziko hnisání a infekcí), psychologických (menší stres z pobytu ve zdravotnickém zařízení a rychlejší rekonvalescence) tak i ekonomických (menší náklady na péči, kratší doba pracovní neschopnosti, lepší organizace).

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.