Rozšiřte náš tým

UNIQA registruje za poslední měsíc škody z bouřek za více než 50 milionů korun

Období od 19. 5. do 20. 6 2024 bylo ve znamení velkých bouřek, které řádily po celé České republice. Pojišťovna UNIQA vydala zprávu s konkrétními údaji, podle kterých do pátku 21. 6. zaznamenala v celé zemi nahlášeno na 900 škod, jejichž úhrnná hodnota se odhaduje na bezmála 50 milionů korun. A další miliony do bilance přibyly o uplynulém víkendu.

Foto: Johannes Plenio (Unsplash)

Téměř třetina pojistných událostí v České republice vznikla na automobilech (31 %). Ze živlů nejvíce škodily kroupy. Přes 30 škod je přitom odhadovaných ve výši 100 000 korun a více; nejvíce jich vzniklo hned v první vlně 19. 5. na Nymbursku (tato oblast jednoznačně vede), okolo Litomyšli a u Brna.

Majetkové škody zatím UNIQA ve sledovaném období registruje v úhrnné odhadované výši přes 34 milionů korun. Nejvíce pojistných událostí je hlášeno v souvislosti se zatečením srážek, vichřicí nebo povodní a záplavou. Kroupy a úder blesku byly příčinou shodně několika desítek případů. Statisícových a vyšších škod je bezmála 90. Největší má UNIQA nahlášeny z jižních Čech, Prahy, Brněnska, Ostravska a Plzeňska. Jako nejničivější živel u velkých škod se ukázala vichřice následovaná velkou vodou.

Z nejnovější vlny bouřek od pátku 21. 6 do neděle 23. 6. zatím nahlásili klienti UNIQA v ČR celkem 135 dalších škod. Na vozidlech registruje UNIQA 65 škod a naprostá většina jde na vrub krupobití. Nejvíce pojistných událostí přichází z oblasti severovýchodně a východně od Prahy a z jižních Čech. Na majetku řádily nejvíce rovněž kroupy, s velkým odstupem se případy týkají zatečení srážek a vichřice. Vedle již zmíněných regionů má UNIQA hodně pojistných událostí klientů z jižní Moravy, ale i ze Slezska. Součástí jsou i dvě majetkové škody v odhadované výši nad milion korun. Celková bilance za uplynulý víkend s pátkem činí zatím asi 6,5 milionu korun.

Na Slovensku řeší UNIQA za období od 19. 5. do dnešního dne na 800 škod s úhrnnou odhadovanou výší 44 milionů korun. Podstatně aktivnější tam byly živly v červnu.

Na automobilech řádily hlavně kroupy a povodeň. Nejzávažnější škody v hodnotě nad 100 000 korun (cca nad 4 000 EUR) vznikly zejména na Košicku. Velký výskyt je registrován i u obce Lozorno nedaleko českých hranic. Velké majetkové škody na Slovensku se vyskytovaly nejvíce na Žilinsku a v Piešťanech (povodeň, záplava) a na západě země (krupobití). Majetkových škod byla na Slovensku ve sledovaném období většina (asi 88 %), přičemž asi stovka z nich dosahuje odhadované výše 100 000 korun a víc.

Zdroj: UNIQA

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.