Rozšiřte náš tým

UNIQA upravuje platnost cestovního pojištění podle tzv. semaforu

Aktuální rozdělení řady států podle barev semaforu, k němuž přistoupila česká vláda s ohledem na lokální covidovou situaci a nadcházející hlavní sezónu dovolených, se promítne také do platnosti cestovního pojištění UNIQA pojišťovny.

Před několika dny byla představena oficiální segmentace evropských a dalších zemí podle barev semaforu, jež je rozděluje z hlediska bezpečnosti pro cestování naší veřejnosti. Jde o jednoduchý přehled, kdy z mapy je hned patrné, které destinace jsou z hlediska koronaviru považovány za bezpečné (zelené) a které naopak za rizikové (červené).

Obecně platí, že UNIQA se bude řídit tímto pravidelně aktualizovaným označením cílových zemí pobytu klientů s cestovním pojištěním UNIQA, a sice takto:

na územích zelených a oranžových bude cestovní pojištění UNIQA platné v plném rozsahu, včetně krytí pro případné onemocnění koronavirem;

státy označené červenou barvou, tedy státy rizikové a k cestování nevhodné, budou mít z cestovního pojištění UNIQA vyloučeno krytí pro potíže spojené s koronavirem, ať už jde o samotnou diagnózu zákazníka, anebo další potíže spojené například s karanténou, výlukou dopravy nebo uzavřením země apod.;

pro pojistné události jiného druhu (úraz, jiná diagnóza) platí cestovní pojištění v „červených“ zemích nebo regionech pouze v případě, kdy není vyhlášen obecný zákaz či obecné nedoporučení do dané země nebo oblasti z ČR cestovat podle . Je-li naopak vyhlášeno obecné nedoporučení, pojistnou ochranu UNIQA neposkytuje.

Současně platí, že turista musí dodržovat všechna opatření a nařízení platná v daném státě. Doporučuje se rovněž, aby se před odjezdem do zahraničí informoval detailněji o poměrech a režimu v cílové zemi, nejlépe přes místně příslušný zastupitelský úřad ČR, popřípadě z podrobnějších informací na webu pro cestování, který provozuje Ministerstvo zahraničních věcí (), a to i v případě, kdy cestuje s cestovní kanceláří.

Pojistná ochrana z cestovního pojištění UNIQA bude v plném rozsahu poskytnuta v případě, kdy je země pobytu turisty zařazena v ČR do „červené“ zóny až po jeho příjezdu na místo. V této situaci pokrývá pojištění jak léčebné výlohy spojené s onemocněním covid-19, tak případnou hospitalizaci, medikaci či repatriaci zpět do ČR. Pokud přitom (i zdravý) turista uvízne v místní karanténě (a neměl prokazatelně možnost se vrátit před uzavřením do ČR), prodlužuje se mu platnost cestovního pojištění na dobu karantény v plném rozsahu a bezplatně.

V případě potíží se doporučuje vždy kontaktovat asistenční službu k pojištění a řídit se přesně jejími pokyny.

Zdroj: UNIQA pojišťovna

12.07. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.