Rozšiřte náš tým

UNIQA zaznamenala letos v cizině dvakrát více úmrtí turistů než loni

Během letošní letní sezóny zahraničních dovolených od června do září nahlásili klienti UNIQA pojišťovně na 3 600 pojistných událostí z cestovního pojištění s celkovou odhadovanou částkou náhrad ve výši takřka 27 miliónů korun. Nejvíce případů souviselo s ošetřením a léčbou v zahraničí, další případy se týkaly pojištění stornopoplatků, pojištění zavazadel a odpovědnosti. Velká část škod se pohybovala v řádu jednotek až několika desítek tisíc korun, nicméně stalo se i několik závažných neštěstí s úhradami přes milion korun. Celkem se z dovolené v cizině nevrátilo 7 turistů pojištěných v UNIQA, což je více než dvakrát tolik v porovnání s loňskem.

Z hlediska lokalit dominovaly události z dovolených u moře (přes 60 %), nejčastěji v Chorvatsku, Řecku a Itálii. Časté byly i případy i v Turecku a v severní Africe. Bezmála 20 % nehod připadlo na horské a vysokohorské túry, přechody pohoří nebo treky. Nejvíce jich bylo na Slovensku a v západoevropských horách, ale přibyla hlášení škod i z Balkánu, konkrétně z Albánie nebo z Rumunska. Škody vzniklé v horách bývají podstatně vyšší než škody od moře, protože často zahrnují i vyproštění v nepřístupném terénu a zásah helikoptérou. Závažný případ s pohřešováním registrovala UNIQA letos v horách v Nepálu a také na Kanárských ostrovech.

V posledních letech sleduje UNIQA růst počtu událostí z cestovního pojištění v zemích, které dříve byly v hledáčku našich turistů spíše ojediněle. K těm patří zejména Kambodža, Indie nebo Indonésie. Obecně výrazně roste zájem turistů o pobyt v Asii. Zvýšila se i obliba severských zemí v Evropě (poznávací cesty, autoturistika, rybolov), kde bývají pojistné
události velmi drahé.

Průměrné pojistné plnění za běžnou škodu činilo letos 7.400 korun. Charakter takových pojistných událostí zůstal stejný. U léčebných výloh to byly převážně spáleniny od slunce, zažívací problémy, poranění od mořských ježků nebo medúz a alergické reakce, případně drobnější úrazy (například 90 zlomenin dolních končetin). Narostl podíl zánětů horních cest dýchacích. Ty mohou výrazně zkomplikovat při závažném průběhu leteckou dopravu domů ze vzdálených destinací. Mimo jiné postihlo naše klienty v cizině ale také 5 infarktů a dvě mrtvice. U těchto závažných diagnóz nicméně průměrné výdaje z pojištění v posledních letech klesají, protože v případě včasné lékařské péče je jejich léčba mnohem rychlejší a
úspěšnější než v minulosti.

Pojištění stornopoplatků využilo celkem 1320 klientů, kteří neodjeli na zaplacenou dovolenou, zpravidla kvůli nemoci nebo úrazu. Meziročně je to o 80 % případů více. Několik zákazníků využilo i pojištění storna pro tzv. osobní důvody, kterými byly dvakrát rozvod, jednou ztráta zaměstnání a jednou vážné onemocnění psa.

Nejzávažnějšími událostmi letošního léta bylo celkem 7 úmrtí klientů v cizině, mezi nimi smrt klienta v Turecku na bronchopneumonii, ztráta horolezce v Nepálu, jehož tělo se dosud nenašlo, a utonutí turisty v Bulharsku. Náklady pojišťovny v souvislosti s těmito tragickými případy převyšovali shodně vždy milion korun. Smrtelných událostí bylo ve srovnání s předchozími letními sezónami více než dvakrát tolik.

Asistenční službu kontaktovali klienti UNIQA v nesnázích v přibližně 7.000 případech. Repatriací organizovaných UNIQA pojišťovnou bylo letos v létě přes 70. U 40 případů repatriace byla vypravena speciální sanitka s lékařským doprovodem, sedmkrát byl využit letecký speciál vybavený pro transport těžce zraněných osob, což znamenalo ve srovnání s loňskem nárůst více než dvojnásobek. Celkově stály letecké speciály UNIQA pojišťovnu více než 5,5 milionu korun. Nejdražší let speciálně vybaveným letadlem byl vypraven pro klienta z Indie po nehodě na motocyklu. Cena této jedné přepravy činila více než 1,3 milionu korun.

U pojištění zavazadel řešila UNIQA asi stovku hlášení. Zde se situace od loňska příliš nezměnila. Škody vznikly hlavně krádeží věcí našich turistů v hotelech nebo v zavazadlovém prostoru auta. Nejvíce kriminality tohoto druhu registruje UNIQA v Egyptě, Tunisku, v Turecku nebo v asijských zemích.

Tradičně nejdražší jsou pojistné události v USA a v Kanadě. I když počet tam vzniklých škod se podílel letos v létě na celkovém množství jen ze 4 %, podíl celkového pojistného plnění připadajícího na toto teritorium vyšplhalo na 29 %. UNIQA registruje z letošního léta například případ turisty, kterého postihl ve Spojených státech infarkt. Za transport, léčení, pobyt v nemocnici a repatriaci bylo zaplaceno přes 2 miliony korun. Na evropském kontinentu by podobný případ přišel maximálně na několik stovek tisíc korun. Na Aljašce si při pádu jiný Čech zlomil zápěstí. Bylo nutné provést operaci, která léčení prodražila až na 1,5 milionu korun. Taková událost v Evropě by pojišťovnu stála jen několik desítek tisíc korun.

Jiný závažný případ se stal na Kanárských ostrovech při výšlapu do hor. Turista spadl ze skály a přitom si zlomil dva obratle. Z místa nehody ho převážel vrtulník a po ošetření a zafixování zajistila UNIQA speciální letecký transport do Prahy. Cena pro pojišťovnu: 1,7 milionu korun. Cena standardního pojištění léčebných výloh na týdenní pobyt přitom stojí
pouze 230 korun.

I vcelku banální onemocnění, zánět dutin v Indonésii s hospitalizací na tři dny a obstaráním náhradních letenek domů, přišla UNIQA pojišťovnu na čtvrt milionu korun. Za komplexní cestovní pojištění zaplatil klient přitom za desetidenní pobyt 797 korun.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.