Rozšiřte náš tým

UNIQA: zimní sezóna byla rušnější a asistence pomáhala v cizině častěji

Po dvou covidem výrazně ovlivněných letech připomínala hlavní zimní sezóna 2022 (leden až březen) konečně ty předpandemické. Turisté znovu vyjížděli do zahraničí, ať už na lyže, anebo za teplem. Zvýšenou cestovatelskou aktivitu ukazují i data z využití asistenční služby k cestovnímu pojištění UNIQA.

Photo by Robson Hatsukami Morgan on Unsplash

Rostoucí apetit vyjet za hranice byl letos během prvního čtvrtletí patrný nejen z rostoucího odbytu cestovního pojištění v řádu desítek procent, ale také z počtu uskutečněných telefonátů turistů na asistenční linku, na niž se obracejí v nesnázích: oproti předchozímu roku jich bylo celkem asi 2 360, tedy 3x více než loni a o 7 % více než v posledním kompletně ještě předpandemickém 1. kvartálu roku 2019. Operátoři asistenční linky řešili rovněž bezmála o polovinu složitých případů než loni (+ 48 %) a téměř 2x tolik repatriací turistů postižených úrazem nebo vážnějším onemocněním.

Část turistů cestovala za sněhem, část za sluncem

Nejsilnější zimní sezónu UNIQA zaznamenala v březnu 2022, zatímco v letech 2018 a 2019 to byl shodně únor. Z počtu intervencí asistenční služby UNIQA podle jednotlivých zemí je jasně vidět dva hlavní cíle našich občanů v zahraničí: velká skupina mířila za zimními sporty po Evropě, druhá o něco menší skupina vyznavačů tepla odjížděla do zemí, kde se ohřáli a vykoupali. Stejně jako v letech 2018 a 2019 se nejvíce případů vyžadujících asistenci stalo letos od ledna do března v Itálii a v Rakousku. Nicméně vysoký počet žádostí o pomoc přišlo i ze Španělska, Egypta nebo Turecka a Spojených Arabských Emirátů. Celkem byla asistence letos poskytnuta v během prvního čtvrtletí v 65 zemích světa.

6 z 10 situací, které asistence k cestovnímu pojištění řešila, vzniklo kvůli onemocnění nebo zdravotním potížím; více než třetina měla původ v úrazu pojištěné osoby. Nejčastěji došlo ke zlomeninám horních končetin, asi 60x řešili na asistenční lince onemocnění covidem-19 v zahraničí. Více než 30 případů se týkalo bolesti nebo úrazu zubů. 9 % postižených bylo nutné převézt do nemocnice; hospitalizace byla spojená s náklady v celkové odhadované výši přes 8 milionů korun. Částka byla o 28 % vyšší než v roce 2019. Průměrné náklady na jednu hospitalizaci činily během ledna až března 160 000 korun.

Nejdražší položkou mezi plněními asistenčních služeb k cestovnímu pojištění bývají tradičně repatriace klientů-pacientů zpět do ČR. Za první čtvrtletí 2022 jich bylo zapotřebí bezmála 60, což byl počet výrazně vyšší než v předpandemických letech 2017-2019. Náklady na ně vystoupaly na více než 4,5 milionu korun, čímž tvořily pětinu všech finančních prostředků vynaložených na asistenční plnění v období leden-březen 2022.

Senioři na cestách

Z údajů o uskutečněných asistenčních zásazích z pojištění UNIQA vyplývá, že roste počet turistů mezi seniory. Letos jich cestoval dvojnásobek v porovnání s rokem 2019. Nejstarší ošetřenou zákaznicí byla dokonce 94letá dáma. Ukazuje se, že výdaje na případy pomoci seniorům ve věku 70+ jsou podstatně nákladnější než u mladších věkových skupin. Průměrné náklady u 70+ na začátku letošního roku vystoupaly na 223 000 korun, zatímco ve věkové skupině 31-50 let činil průměr asi 43 000 korun a u dětí 3-15 let necelých 8 000 korun. Nicméně meziroční postupný růst nákladů je patrný napříč celým věkovým spektrem.

Nejdražší případy asistence

Nejzávažnější situace nastala během prvním čtvrtletí v USA, kde klient UNIQA utrpěl těžké srdeční komplikace, jež ho ohrožovaly na životě. Hospitalizace vyšla bezmála na 3 miliony korun, léčení a operace stály přes 8 milionů korun. Pojistná událost znovu ukázala, že léčení v USA (a v Kanadě) je bezkonkurenčně nejdražší na celém světě a že se nevyplatí šetřit na pojistných částkách, cestuje-li klient právě tam.

Druhá největší škoda nastala letos zkraje roku v Mexiku, kde postihly klientku mimořádně silné zažívací potíže s podezřením na rozsáhlou otravu. Kvůli totálně vysílenému organismu bylo nutné pacientku hospitalizovat, aby se alespoň minimálně stabilizovala. Pobyt v nemocnici vyšel bezmála na 900 000 korun. Následně musela být letecky transportována zpět do ČR na speciálním stretcherovém lehátku. Jedná se o vůbec nejdražší formu přesunu leteckým speciálem; tento vyšel konkrétně na necelé 2 miliony korun.

Dalšími velmi nákladnými pojistnými událostmi byly úrazy trupu a končetin při lyžování ve Švýcarsku a v Itálii. I u nich se náhrady z pojistného plnění pohybovaly v milionových částkách.

Zdroj: UNIQA

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.