Rozšiřte náš tým

Ústavní soud vyhověl České kanceláři pojistitelů

Ústavní soud ve svém rozhodnutí potvrdil názor České kanceláře pojistitelů, že cizinci poškození v Česku, mají nárok na úhradu škody s ohledem na cenové poměry v jejich domovské zemi.

Rozhodnutí se týká případu, který se odehrál už v roce 2000. Při dopravní nehodě bylo totálně zničeno vozidlo rakouského občana. Viník nehody neměl sjednáno povinné ručení.

Česká pojišťovna, kterou Česká kancelář pojistitelů pověřila likvidací případu, vyplatila poškozenému bezmála 400 tisíc korun. Tuto částku následně kancelář pojistitelů nahradila z garančního fondu a u soudu se domáhala úhrady této částky navýšené o vícenáklady. Této žalobě však soud v prvním stupni vyhověl jen částečně – škodu vyčíslil na 232 tisíc korun, plus poplatek za vyřízení pojistné události ve výši 23 200 korun. Odvolací soud částku navýšil o dalších 180 tisíc korun. Vycházel totiž z cen vozidel v Rakousku, kde poškozený původně vozidlo pořídil a kde žije.

Navýšení odškodného však odmítl po kasační stížnosti Nejvyšší soud. Ten ve svém zrušujícím rozhodnutí vyslovil závazný právní názor, podle kterého se výše peněžité náhrady škody způsobené poškozením vozidla na území České republiky stanoví na podkladě cen platných v ČR a nezávisle na okolnostech nesouvisejících se škodní událostí. Tento názor však Ústavní soud odmítl.

Celý text rozhodnutí Ústavního soudu najdete na webu.

13.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.