Rozšiřte náš tým

Více než čtvrtina Čechů neví, zda má správné pojištění zimních rekreačních sportů v cizině

Sport mají Češi všeobecně rádi, obzvlášť ten rekreační. A protože u nás nemáme žádné velehory, v zimě rozhodně nezůstáváme jen v Čechách. Jak ukázal průzkum ERGO pojišťovny, v zimě holduje venkovním sportům dokonce přes 60 % Čechů, ale přitom více než čtvrtina z dotázaných neví či nekontroluje, zda jejich cestovní pojištění opravdu kryje rizika příslušného sportu.

Tento údaj poněkud zpochybňuje jinak velkou zodpovědnost Čechů v kontextu pojištění, jímž chrání své zdraví i majetek. To dokládá i průzkum, podle nějž si cestovní pojištění při sportovních pobytech v zahraničí pořizuje 50 % respondentů. Naopak pouze tři procenta považují cestovní pojištění za zbytečné nebo drahé.

Podle průzkumu[1] sportuje v zimním období přibližně deset procent dotázaných aktivním způsobem a rekreačně pak dalších padesát procent. Nejvíce na sjednání cestovního pojištění myslí mladí lidé do 26 let.

A co je tedy pro klienty rozhodující při výběru pojištění? Pro 37 % dotázaných vítězí jednoznačně výše pojistné částky pro případ úrazu nebo nemoci (tzv. léčebné výlohy v zahraničí). Co nejnižší cena cestovního pojištění je důležitá pro 25 % respondentů. Dále přibližně 20 % respondentů preferuje možnost si nastavit své cestovní pojištění na míru pomocí dílčích připojištění (např. zavazadel, odpovědnosti, storna zájezdu apod.) a cca 16 % osob naopak upřednostní sjednat si rovnou kompletní ochranu v podobě balíčku doplňkových pojištění.

I když si deset procent z nás koupí pojištění jako součást zájezdu u cestovní kanceláře nebo se výhradně spoléhá na kartičku zdravotní pojišťovny platnou v EU či pojištění na své platební kartě, stále více než 40 % dotázaných preferuje individuální sjednání cestovního pojištění před těmito přednastavenými a často omezenými možnostmi.

Jak průzkum ukázal, neplatí automaticky, že on-line způsob sjednání cestovního pojištění je v dnešní době jednoznačnou preferencí. Sjednání on-line nebo  na pobočce pojišťovny jsou totiž skoro vyvážené. V menší míře pak lidé využívají tzv. agregátorů, tedy online srovnávačů několika pojišťoven a jejich produktů. Případně se obrací na svou zdravotní pojišťovnu.

[1] V průzkumu bylo dotázáno 525 Čechů všech věkových kategorií a ERGO pojišťovna na něm spolupracovala s agenturou IPSOS.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.