Rozšiřte náš tým

Zásahy Horské služby v cizině jsou drahé. Je dobré si je pojistit.

Na sobotu 24. března připadá v ČR Den Horské služby. Byl vyhlášen na památku dvou sportovců Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, kteří v roce 1913 zahynuli při závodě v běhu na lyžích na 50 kilometrů. Během dne se tehdy v Krkonoších dramaticky změnilo počasí. Vrbata na trati podpořil kamaráda Hanče a dal mu část své výstroje. Bohužel v prudké vánici se špatnou viditelností zahynuli oba. Díky této události, při níž sehrály velkou roli přátelství a nezištná pomoc v nouzi, se výročí tragédie u nás připomíná jako Den Horské služby. Jako samostatný záchranný sbor vznikla Horská služba v roce 1935. Dnes působí ve formě obecně prospěšné společnosti zastřešené Ministerstvem pro místní rozvoj.

V případě nouze na horách v ČR mají naši občané právo využít služeb místně příslušného sdružení Horské služby, které organizuje a provádí záchranné a pátrací akce, poskytuje první pomoc a zajišťuje transport raněných k dalšímu ošetření. Mimo to vykonává preventivní činnost, stará se o bezpečnost turistů a informuje o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách. Má k dispozici veškerou potřebnou techniku a vybavení. Pro naše občany jsou zásahy Horské služby zdarma, protože jsou hrazeny z veřejných zdrojů.

I v zahraničí působí ve většině zemí lokální horské služby. Na rozdíl od ČR však jde nejméně z 80 % o soukromé komerční firmy či subjekty, jejichž činnost není pokryta z místního veřejného zdravotního pojištění. S tím souvisí povinnost individuální úhrady služeb v nouzi, nejde-li v konkrétním případě o výkon hrazený v rámci EU z veřejného zdravotního pojištění. Úhrady pro běžnou záchrannou výpravu se pohybují v řádu desítek tisíc korun. Je-li však zapotřebí helikoptéry, náklady vzrostou na statisíce.

Náklady na vyproštění a záchranu jsou součástí cestovního pojištění. Například v UNIQA jsou vždy rovnou zahrnuty do pojištění léčebných výloh (a to včetně pátracích akcí bez zranění pojištěného), a klient za ně extra neplatí. Minimální limit na záchranné akce činí 1,5 milionu korun, což bohatě pokrývá všechny běžné zásahy horské služby v Evropě i ve světě.

Vyplatí se nepodceňovat uzavření cestovního pojištění ani při cestách na Slovensko. Právě úhrady z cestovního pojištění za výkony slovenské Horské službě jsou v UNIQA pojišťovně v posledních třech letech nejčastější. Následují platby zásahů v Rakousku a v Itálii.

23.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.