Rozšiřte náš tým

Zimní sezóna přeje lyžařům, ale nahrává i těžkým úrazům

Zimní sezóna je v České republice v plném proudu. Příznivé sněhové podmínky přináší skvělé zimní zážitky, přispívají ale ve zvětšené míře také k nehodám na lyžích, snowboardech i běžkách. Již nyní evidují pojišťovny i Horská služba za aktuální zimní sezónu 2017/2018 více úrazů než v předchozích letech. Od počátku sezóny doposud vyjížděla Horská služba již k 3 471 zásahům (data k 7. únoru 2018).

Nárůst úrazů je vždy očekáván se zvýšeným počtem návštěvníků v lyžařských areálech. Ten  zimní střediska zažívají v době svátků na konci roku a během pololetních či jarních prázdnin.  „Prozatím jsme nejprudší nárůst úrazů a našich zásahů zaznamenali na přelomu roku. Byla to doba, kdy většina rekreačních sportovců vyrazila na lyže v zimní sezóně poprvé. Zároveň se do hor vydalo velké množství pěších turistů a běžkařů. Nešlo tedy jen o zásahy u lehčích či těžších zranění na svahu, ale třeba i u zbloudilých osob,“ říká Jiří Brožek, výkonný ředitel Horské služby. Dodává, že Horská služba vyjížděla také k případům, které pro ni nejsou typické, jako jsou řezné rány, popáleniny či poranění v důsledku potyček, a to především v souvislosti s novoročními oslavami.

K nejvíce úrazům došlo v důsledku lyžování (1985) a při snowboardingu (576). Záchranáři Horské služby nejčastěji ošetřovali poranění kloubů, zhmoždění, zlomeniny či tržné rány. Více než v předchozích letech zaznamenala horská služba těžké úrazy. „České hory už mají v této sezóně za sebou bohužel celou řadu těžkých a nepříjemných úrazů dospělých i dětí. Výjimkou není asistence letecké záchranné služby, která přichází na pomoc ve chvíli, kdy je poraněný v ohrožení života, obtížný terén neumožňuje převoz jinou cestou nebo druh zranění neumožňuje převoz za pomoci skútru,“ zmiňuje Jiří Brožek. Ve zvýšené míře eviduje v letošní zimní sezóně Horská služba těžké úrazy dětí. „Mezi nejvážnější úrazy na českých horách se za tuto sezónu řadí například zlomenina stehenní kosti u osmileté lyžařky nebo úraz desetiletého chlapce, který sjel mimo sjezdovku do lesa a narazil do stromu a utrpěl řezné rány na krku,“ doplňuje Jiří Brožek. V letošním roce pak již došlo k 12 úmrtím, tedy o polovinu více než v předchozí sezóně, kdy jich Horská služba ke stejnému datu zaznamenala 6.

 Jak předcházet úrazu?

Základem prevence jakýchkoliv úrazů na horách je opatrnost, ohleduplnost, ale také dostatečná a kvalitní zimní výbava. Každý lyžař vyrážející na svah by měl znát také desatero pravidel FIS (Mezinárodní lyžařské federace), která doporučují, jak se na svahu chovat, abychom sobě i jiným neublížili. Jejich dodržování je navíc zohledněno v případě, že dojde k pojistné události. „Během zimní sezóny evidujeme desítky případů úrazů, zejména na lyžích. Často se setkáváme s tím, že si lyžaři neuvědomují, že v případě srážky musí poškozenému hradit újmu na zdraví, vybavení, ale také například ušlý zisk v době rekonvalescence,“ upozorňuje Vanda Kýpeť, produktová manažerka Slavia pojišťovny.

Občasným nešvarem českých lyžařů je požívání alkoholu v průběhu dne. „Čeští lyžaři si rádi přímo na svahu dopřejí punč, ale také několik piv či rum. Měli by myslet na to, že po požití alkoholu jsou reakce člověka zhoršené, i když se to na první pohled nezdá. Pokud v podnapilém stavu srazí jiného lyžaře, mohou nejenom někomu jinému přivodit vážný úraz, ale způsobí si tím také značné potíže v případě pojistné události. Pojišťovna jim může odmítnout či krátit pojistné plnění,“ komentuje Vanda Kýpeť.

Na bezpečnost je potřeba dbát i tehdy, vydává-li se osoba do hor na pěší turistiku. „I v případě procházek po horách je dobré myslet na určitá opatření. Kromě vhodné výbavy je potřeba mít přichystaný plán odpovídající našim fyzickým schopnostem a schopnostem nejméně zdatného člena skupiny. Jedním z nejdůležitějších pravidel pak je, abyste vybrané osobě přesně popsali, kam se chystáte a kdy očekáváte návrat,“ upozorňuje Vanda Kýpeť.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.