Rozšiřte náš tým

Životní pojištění má více než polovina Čechů, ale jen desetina od něj čeká zajištění v případě invalidity

Více než polovina Čechů má sjednané životní pojištění a téměř pětina si jej plánuje sjednat. Očekávají však od něj především zajištění v případě úrazu nebo zajištění rodiny v případě jejich smrti. Pouze dvacet procent od něj čeká podporu při dlouhodobé nemoci. A jen zhruba desetina lidí očekává také zabezpečení při invaliditě, při trvalých následcích úrazu a při dlouhodobé pracovní neschopnosti. To jsou výsledky letošního průzkumu, který realizovala společnost Ipsos pro Pojišťovnu České spořitelny.

„Vážné nemoci, trvalé následky úrazu a invalidita mají kvůli potřebě dlouhodobého léčení nebo trvalé pracovní neschopnosti nejzávažnější dopad na rodinný rozpočet. Pojištění pro tyto případy by tedy neměla chybět v žádné smlouvě životního pojištění,“ komentuje výsledky průzkumu Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny, a doplňuje: „Zajištění rodinného rozpočtu před dlouhodobým výpadkem příjmu například právě v těchto případech je také hlavním cílem životního pojištění. Loni jsme za vážné nemoci, trvalé následky úrazu a invaliditu vyplatili téměř půl miliardy korun.“

Typickým majitelem životního pojištění je člověk ve středním věku s příjmem nad 20 000 korun. Častěji mají životní pojištění lidé na menších městech. Nejlépe jsou na tom lidé v Pardubickém kraji, životní pojištění zde využívá 62 % lidí, oproti tomu v Praze je to jen 49 %.

Sjednání životního pojištění v současné době plánuje téměř pětina Čechů. Polovina mladých lidí ve věku 18–29 let však se zajištěním nepospíchá, chtějí se pojistit až v delším časovém horizontu.

Pro své děti má v současné době sjednané životní pojištění třetina lidí. Většinou jsou to ti, kteří sami životní pojištění mají. Často jsou to také lidé, kteří mají zkušenost s péčí o nemohoucího. Další třetina lidí o sjednání životního pojištění dětem uvažuje.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.