Rozšiřte náš tým

Životní pojištění UNIQA slaví úspěch i u klientů Raiffeisenbank

Podle studie výzkumné agentury Market Vision, která nedávno testovala prodej životního pojištění celkem u třinácti velkých finančních institucí, se umístila v hodnocení kvality na druhém místě Raiffeisenbank. Ta už sedmým rokem nabízí svým klientům produkt z dílny UNIQA pojišťovny. V soutěžích s ním boduje na předních příčkách pravidelně už řadu let. Po šestileté éře životního programu DIVIDENDA byla ve spolupráci banky a UNIQA letos nasazena nová verze DOMINO Invest, která lépe reaguje na současné potřeby zákazníků.

DOMINO Invest akcentuje rizikové složky. Klient si může vybrat ochranu pro rizika se zásadním dopadem na jeho život, jako je krytí pro případ velmi závažných diagnóz nebo potřeby dlouhodobé péče v případě omezené soběstačnosti, ale i zabezpečení rizik dočasného charakteru, jako je pobyt v nemocnici nebo pracovní neschopnost. Zákazníci oceňují až šestinásobnou progresi pojistného plnění u trvalých následků úrazů, které vyžadují velké investice do úpravy dosavadního životního stylu i bydlení. Takto lze čerpat z pojištění až částku 18 milionů korun. Novinkou je možnost pojištění občanské odpovědnosti s plněním až do výše 1,5 milionu korun. Na trhu jedinečné je i pojištění pro případ ztráty řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů. V rámci jedné smlouvy může být zajištěna celá rodina; smlouvu lze v průběhu pojištění měnit dle aktuální potřeby.

DOMINO Invest může sloužit i k maximální daňové optimalizaci podle nové úpravy, která platí od ledna letošního roku. DOMINO Invest bylo pro Raiffeisenbank sestaveno ve spolupráci s bankéři podle jejich zkušeností s klienty.

Během dosavadní spolupráce UNIQA pojišťovny a Raiffeisen bylo sjednáno na 25.000 smluv životního pojištění. V oblasti pojištění je UNIQA dlouhodobým partnerem banky rovněž v pojištění majetku, odpovědnosti a podnikatelských rizik, pojištění schopnosti splácet závazky, pojištění platebních karet a pojištění k retailovým i podnikatelským účtům.

15.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.