Rozšiřte náš tým

Zloději na návštěvě? Co dělat, když vás po návratu z dovolené čeká nepříjemné překvapení

Vrátili jste se po dovolené domů a čekalo vás nemilé překvapení v podobě vykradeného bytu či domu? Rozhodně nejste sami. Právě v letních měsících se české domácnosti stávají více než jindy terčem lupičů. Lákají je na delší dobu opuštěné či špatně zabezpečené nemovitosti, ale i zmínky o plánované dovolené na sociálních sítích.

„Léto a období letních dovolených tradičně nahrává zlodějům. Nejvíce nahlášených pojistných událostí týkajících se vykradeného bytu tak evidujeme především v červenci a srpnu, ale zvýšený počet registrujeme také v červnu a září. Průměrná výše škody u takovýchto případů je okolo 45 000 korun,“ komentuje Vanda Kýpeť, produktová manažerka Slavia pojišťovny.

Jak v případě vloupání správně postupovat?

Byty, rodinné domy či garáže opuštěné na týden, 14 dní či ještě déle. Přesně takové objekty jsou cílem zlodějů v letních měsících. K vůbec nejvíce vloupáním dochází podle statistik Policie ČR v Praze a Středočeském kraji. Pachatelé si přitom lokace mohou vybírat náhodně nebo provádět tipování i po dobu několika týdnů. Kromě dovolených nahrává vloupání také skutečnost, že lidé často větrají a nechávají otevřená okna či dveře do zahrady. Fakt, že jsou nájemníci v té době doma, ne každého lupiče odradí. „Lupiči se do nemovitostí nejčastěji dostávají okny, přes balkon či přes zahradu a garáž. Evidujeme samozřejmě stále i pojistné události, u kterých dochází k vloupání prostřednictvím vchodových dveří, ale méně než v předchozích letech, především kvůli postupně se navyšujícímu počtu bezpečnostních dveří, které zloděje odradí,“ říká Vanda Kýpeť a dodává, že si nejčastěji odnášejí elektroniku, peníze, cennosti a drahé šperky.

Nejprve kontaktujte policii

Pokud jste po návratu domů z dovolené zjistili, že i váš rodinný dům či byt navštívil zloděj, neprodleně zavolejte policii. Do příjezdu policie je žádoucí do objektu nevstupovat, nemanipulovat s předměty a ani neodklízet škody. „Policie po příjezdu místo prohlédne, pořídí podrobnou fotodokumentaci a sepíše policejní protokol, který je nezbytným dokladem při následném řešení pojistné události s pojišťovnou,“ přibližuje postup Vanda Kýpeť.

Obraťte se na pojišťovnu

V případě, že máte sjednané pojištění domácnosti, zkontaktujte co nejdříve také pojišťovnu. Pro nahlášení pojistné události si kromě čísla pojistné smlouvy připravte vaše identifikační údaje a číslo účtu pro případné vyplacení pojistného plnění. Poté, co váš byt opustí policie, je vhodné pořídit vlastní fotodokumentaci vzniklých škod (např. poničený zámek či nábytek) a připravit soupis poškozených či odcizených věcí. Seznam taktéž předejte pojišťovně a počítejte s tím, že k němu bude potřeba doložit doklady potvrzující vlastnictví odcizených předmětů, tedy účty, záruční listy či certifikáty. „V případě, že k odcizeným věcem takové doklady již nemáte, můžete využít třeba starší rodinné fotografie, které prokážou vlastnictví daného předmětu,“ upřesňuje Vanda Kýpeť. Následně je třeba vyčkat příjezdu likvidátora, který na místě vyhodnotí, zda a v jaké výši bude pojistné plnění realizováno. O tom mimo jiné rozhodne také fakt, zda zloděj musel překonat překážku, tedy zda se dostal do adekvátně zabezpečeného prostoru a musel rozlomit zámek, rozbít okno či vypáčit dveře. Pokud majitelé nechali například otevřenou ventilaci u oken, pojišťovna jim pojistné plnění neuzná. „U případů, u kterých pojišťovna pojistné plnění uzná, můžete očekávat uzavření šetření pojistné události zpravidla do třech měsíců od jejího nahlášení. Pojistné plnění pak klienti obdrží do 15 dnů od likvidace pojistné události,“ popisuje Vanda Kýpeť.

Bez pojištění majetku se kompenzace nedočkáte

Šance, že policisté dopadnou zloděje s odcizenými věcmi je obecně velmi malá. Pokud nemáte majetek pojištěný, ztrátu vám bohužel nikdo neuhradí. „Pojištění domácnosti, a především pojištění proti vloupání by v dnešní době mělo být samozřejmostí, ale stále tomu tak není. Přitom mnozí jsou překvapení, když zjistí, že svůj majetek mohou pojistit jen za pár tisíc korun ročně,“ komentuje Vanda Kýpeť a dále dodává, že při sjednání pojištění majetku je vždy nutné pečlivě zvážit výši pojistné částky. „Klienti často svůj majetek podhodnocují a v případě pojistné události tak dochází k nemilému překvapení, když pojistná smlouva není schopná pokrýt veškeré způsobené škody,“ doplňuje Kýpeť.

Tipy, jak snížit riziko vloupání

  • Před odjezdem se ujistěte, že jste správně uzavřeli všechny dveře a okna.
  • Vlastníte-li zahradu, neměli byste na ní nechávat žádné volně položené předměty, které mohou být snadno odcizeny nebo použity k vloupání do garáže/domu, například žebřík.
  • Váš domov by neměl působit opuštěným dojmem, proto nenechávejte zatažené závěsy.
  • Poproste souseda, aby vám po dobu vaší dovolené vybíral poštu ze schránky a taktéž občas zkontroloval, zda je vše v takové podobě, v jaké jste domov opustili.
  • Nedávejte zmínku o plánovaném odjezdu na sociální sítě a ideálně nesdílejte fotografie ani po dobu dovolené, neboť tím dáváte najevo, že byt či dům je zcela bez dohledu
15.04. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.