Rozšiřte náš tým

Lyžování v zahraničí: Jak postupovat při srážce lyžařů na svahu?

Velký počet Čechů každoročně vyráží za lyžařskými zážitky do zahraničí. Zahraniční hory lákají vlídnějším počasím, krásným výhledem, větším počtem sjezdovek či kvalitnějším zázemím. Lyžování v zahraničí však dokáže nachystat i méně příjemné zážitky, například když dojde na svahu k srážce se zahraničním lyžařem. Jak v takovém případě postupovat? Přinášíme tipy, na co si dát pozor.

Srážka lyžařů na českých horách je nepříjemná, o to nepříjemnější je v zahraničí. Ceny za poškozené lyžařské vybavení, lékařské ošetření a zdravotnickou péči se totiž pohybují v podstatně vyšších částkách. Na české i zahraniční sjezdovce bychom se tedy měli chovat především tak, aby k žádné srážce nedošlo – bezpečně, ohleduplně a přiměřeně úrovni našim lyžařským dovednostem. „Zdatní lyžaři by si měli uvědomit, že ti méně zkušení nejsou schopni na nebezpečné situace reagovat tak pohotově a jsou do jisté míry nevyzpytatelní. Nezkušení nebo nepříliš pokročilí lyžaři by se zase měli zdržovat na sjezdovkách, které odpovídají jejich dovednostem. V opačném případě ohrožují sebe i ostatní,“ uvádí Vanda Kýpeť, produktová manažerka Slavia pojišťovny. Dobré je znát i 10 pravidel FIS (Mezinárodní lyžařská federace) pro chování na sjezdových tratích. Jejich dodržováním omezíte pravděpodobnost srážky a pokud by k ní přeci jen došlo, budete mít jistotu, že vina nepadne na vás. „Je potřeba si uvědomit, že už jen za pouhé nedodržování 10 pravidel FIS lze v případě nehody doplatit, protože pojišťovna může odmítnout plnění,“ upozorňuje Vanda Kýpeť.

Nesmí chybět pojištění

Při lyžování v zahraničí je potřeba myslet kromě bezpečnosti také na cestovní pojištění, ale i pojištění odpovědnosti. To bývá většinou součástí balíčku s cestovním pojištěním, ale nemusí tomu tak být vždy. Zároveň je třeba dbát na dostatečně velké limity. Když zjistíte až na svahu, že pojištění chybí nebo jsou limity nízké, je už pozdě. „Cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti pro standardní jednotýdenní dovolenou v Alpách stojí pouze pár stovek, zatímco i méně vážné zranění sraženého lyžaře v zahraničí vás může vyjít i na statisíce,“ varuje Vanda Kýpeť.

Když nás srazí lyžař

Jestliže vás v zahraničí srazí lyžař, je potřeba nejdříve opatřit fotodokumentaci místa nehody a jejích následků, tedy poškozené vybavení a zranění. Osobu, která vás na svahu srazila, poproste o kontaktní údaje. O kontakt poproste také svědky nehody a nebojte se s nimi domluvit na zaslání dodatečného písemného popisu nehody. Pokud dojde ke zranění vážnější povahy, volejte bez prodlení horskou službu a také policii. Především policii pak volejte v případě, že viník nehody nespolupracuje nebo z místa nehody ujel. „Může jít o člověka, který nemá sjednané pojištění odpovědnosti a ví, že veškeré škody, ať už majetkové či fyzické, bude muset hradit ze svého. Pokud dotyčný z místa nehody ujede, podejte co nejdříve trestní oznámení na neznámého pachatele. Jestliže máte podezření, že lyžař, který nehodu způsobil, požil alkohol, trvejte na testu,“ uvádí Vanda Kýpeť. V případě, že viník nehody pojištění odpovědnosti má a jeho pojišťovna poskytne plnění, uhradit vám může nejenom poškozené vybavení, ale také bolestné, úhradu léčby či ušlý zisk v době pracovní neschopnosti.

Od policie či horské služby trvejte na sepsání protokolu o nehodě. „Až budete podepisovat jakoukoliv dokumentaci, jejíž znění v cizím jazyce vám nebude zcela nesrozumitelné, vepište přímo na papír poznámky, že znění nerozumíte a dokument podepisujete s výhradami. Co nejdříve se také spojte s asistenční službou vaší pojišťovny. Operátor na lince je připraven nejenom poradit, jak postupovat, ale doporučí například i nejbližší zdravotnické zařízení,“ radí dále Vanda Kýpeť. V případě jakéhokoliv lékařského ošetření si pečlivě uschovejte všechny lékařské zprávy. Po příjezdu do České republiky pak veškeré podklady včetně lékařských zpráv, účtů za léky či původních účtů k poškozenému vybavení předejte co nejdříve vaší pojišťovně.

Když srazíme lyžaře

V případě, že nastane opačná situace, kdy vlastní nepozorností či nešťastnou náhodou srazíte v zahraničí lyžaře vy a dojde ke zranění, je nejprve nutné zajistit první pomoc či lékařské ošetření. Stejně jako v předešlém případě platí, že je potřeba požádat sraženou osobu o kontakt a zajistit i kontakty na svědky a poprosit je o výpovědi. I v této situaci je důležité pořídit fotodokumentaci nehody vlastní cestou. „Máme nepříjemné zkušenosti, kdy sražení zahraniční lyžaři využijí neznalosti a jazykové bariéry českých lyžařů a dodatečně si zajistí vlastní svědky. Zpětně tak vymáhají i nesmyslně vysoké částky jen za menší zranění. Máme například zkušenost s případem, kdy lyžař, sražený a zraněný naším klientem, nárokoval vysokou částku s odůvodněním, že má po srážce doživotně poškozené oko. Při důkladné revizi lékařských zpráv a kontaktování ošetřujícího lékaře jsme ale zjistili, že jde spíše o drobné pohmoždění a vyplacená částka se tak významně zredukovala,“ popisuje Vanda Kýpeť. V případě, že nemáte pojištění odpovědnosti, budete muset veškeré náklady, ať už se to týká poničení lyžařské výbavy, bolestného, úhrady ušlého zisku v době neschopnosti, kompenzaci za psychickou újmu či výpomoc v domácnosti v poúrazovém stavu uhradit ze svého. „Zahraniční lyžaři jsou v procesech vymáhání kompenzace za srážku na svahu velmi zběhlí a nekompromisní. Často se vydávají soudní cestou a požadují až statisícové částky. Přeshraniční soudní procesy se navíc mnohdy táhnou déle jak několik měsíců, v každém případě se tedy rozhodně vyplatí zřízení pojištění odpovědnosti,“ uvádí dále Vanda Kýpeť. Pokud máte pojištění odpovědnosti sjednané, neprodleně se po nehodě obraťte na asistenční službu vaší pojišťovny. Operátor vám poradí, jak v situaci dále postupovat, nastalé škody pak budou poškozenému hrazeny z pojištění odpovědnosti. Počítejte však s tím, že existují situace, ve kterých je pojištění kráceno či k němu vůbec nedojde, například po požití alkoholu či nebezpečné jízdě a nedodržování 10 pravidel FIS.

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.