Rozšiřte náš tým

Pojišťovna České spořitelny nově pojišťuje ošetřování dospělého – jako jediná v České republice

Pojišťovna České spořitelny přináší prostřednictvím svého FLEXI životního pojištění unikátní pojištění. Od 1. února 2018 nabízí jako jediná pojišťovna v České republice pojištění ošetřování dospělého pro případ úrazu i nemoci. Pojistnou částku vyplácí až po dobu jednoho roku. Pojištění je možné využít také pro případ Parkinsonovy či Alzheimerovy choroby, nejrozšířenějších neurodegenerativních onemocnění mozku, u nichž rychle roste počet postižených a přitom specializovaných zařízení na nutnou péči není dostatek nebo úplně scházejí. Pojištění tak řeší výpadek příjmu při dlouhodobém ošetřování dospělého člena rodiny či zajišťuje finance na profesionální péči. Potřebu finančního zajištění při takové situaci potvrzuje i poslední průzkum Pojišťovny České spořitelny.

  • Češi o dlouhodobě nemocné nejčastěji pečují sami, jen třetina využije profesionální pečovatele.
  • V České republice soustavně pečuje o nemocného člena rodiny přes 200 000 lidí.
  • Péče trvá nejčastěji jeden rok a snižuje rodinný rozpočet o 8 000 korun měsíčně.
  • Nejčastěji se jedná o péči z důvodu onkologických onemocnění a poté o nemoci, jako jsou stařecká demence, Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba.

„Ošetřovat pojištěného, kterému může být až sedmdesát let, může kdokoliv, člen rodiny nebo profesionální či jiný ošetřovatel, a kdekoliv, doma nebo v nemocnici. Klient od nás dostane podle nastavené pojistné částky až 20 000 korun za měsíc, které může použít jako kompenzaci za ušlý příjem někomu z rodiny nebo jako úhradu za ošetřování. Při vážné životní situaci tak nezatíží své blízké,“ uvedl výhody pojištění Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. „Klienti nemusí dokládat svůj příjem ani to, že byli ošetřováni. Stačí potvrzení od lékaře o nezbytném ošetřování jinou osobou. Pojištění je také nezávislé na státním sociálním systému a zaměstnavateli,“ doplnil Petr Procházka.

Soustavná péče o nemohoucího člena rodiny představuje závažný zásah do rodinného života a rozpočtu. Dlouhodobá potřeba léčby při úrazu či nemoci dokáže vyřadit z práce na řadu měsíců až let nejen nemocného, ale rovněž pečujícího člena rodiny, a znamená tak značné zhoršení finanční situace. To potvrdil loňský průzkum agentury Ipsos pro Pojišťovnu České spořitelny mezi lidmi, kteří v posledních pěti letech tuto situaci zažili. Příjem se nejčastěji snížil o 8 000 korun, pro normální fungování scházelo domácnostem 6 500 korun. „Péče o nemohoucího trvala obvykle rok. Nejčastěji se jednalo o péči z důvodu onkologických onemocnění a poté o nemoci, jako jsou stařecká demence, Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba,“ přibližuje zkušenosti dotazovaných Martina Švábová, manažerka výzkumu Pojišťovny České spořitelny. Výsledky průzkumu rovněž ukázaly, že lidé nejčastěji pečovali o rodinné příslušníky sami, jen tři lidé z deseti měli po ruce pečovatele. Nejčastěji, v celé polovině případů, se starali o vlastní rodiče. V jedné třetině případů došlo kvůli zajištění péče k sestěhování.

Prezentace z tiskové konference: Pojišťovna České spořitelny | Ošetřování dospělého

23.06. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.