Rozšiřte náš tým

Strašák podpojištění s novelou zákona nezmizel

Novela občanského zákoníku zmírní „trest“ pro klienty, kteří mají špatně nastavené majetkové pojištění a v případě škod kvůli podpojištění inkasují nižší částky. Starosti s podpojištěním s novelou zákona však podle KB Pojišťovny nezmizely a klienti pojišťoven s neaktuálními smlouvami stále mohou přijít o miliony.

Foto: Scott Webb (Unsplash)

Výše zmiňovaná měna je zakotvena v § 2854 občanského zákoníku a platí od 1. dubna letošního roku. Hlavní rozdíl spočívá ve způsobu, jakým mohou pojišťovny likvidovat škody v případech, kdy má majitel nemovitosti pojistnou smlouvu špatně nastavenou a nemovitost je podpojištěná. Staré znění v takovém případě počítá krácení z pojistného plnění, které je limitováno pojistnou částkou ve smlouvě. Podle aktuálního znění se případné krácení počítá ze škody samotné, což je pro klienty příznivější. V rámci novely není explicitně uvedeno, zda se bude tento přístup aplikovat i u smluv vzniklých před 1. dubnem 2024. Běžná praxe pojišťoven na českém trhu je však taková, že u vysokých a totálních škod pojišťovny takto postupují už dlouho.

Podle původního znění zákona, například u domu pojištěného na 5 milionů korun, jehož hodnota byla kvůli růstu cen v době vzniku škody již 10 milionů, nemusela pojišťovna při totální škodě vyplatit ani ve smlouvě uvedených 5 milionů. Tuto částku mohla ještě zkrátit ve stejném poměru, jaký byl rozdíl mezi pojistnou částkou ve smlouvě a aktuální cenou nemovitosti. V tomto konkrétním případě tedy o dalších cca 50 %. Klient tak mohl podle starého znění dostat jen 2,5 milionu korun. „To už nyní nebude možné. I tak ale stále platí, že kvůli podpojištění klienti nedostanou tolik peněz, aby si za ně poškozenou část domu či bytu za současné ceny opravili. Aby tomu předešli, měli by pravidelně hlídat hodnotu majetku a průběžně pojistku aktualizovat, případně mít sjednanou tzv. indexaci, která pojišťovnu opravňuje k navyšování pojistné částky, tedy i pojistného, podle aktuální inflace,“ vysvětluje Martin Svoboda, produktový manažer z KB Pojišťovny.

Z podzimního průzkumu KB Pojišťovny vyplývá, že 84 % Čechů o nutnosti aktualizace pojistných smluv ví. 39 % z nich to ale řešit nechce, aby nemuseli platit vyšší pojistné„Tento přístup se však klientům může nepříjemně vymstít. Sice ušetří na pojistném, ale při velkých škodách jim tato „úspora“ nové bydlení nezajistí,“ doplňuje Martin Svoboda. Nebezpečnou skutečností je, že 46 % dotázaných si je vědomo toho, že v případě katastrofy by jejich pojistná částka nepokryla náklady na novou výstavbu.

PŘÍKLAD: Jak je možné maximálně krátit pojistné plnění před novelou a po novele.

  • Hodnota nemovitosti – 4 mil. Kč
  • Pojistná částka – 2 mil. Kč
  • Podpojištění je 50 %
ŠkodaPlnění – staré zněníPlnění – nové znění
500 000 Kč250 000 Kč250 000 Kč
1 000 000 Kč500 000 Kč500 000 Kč
2 000 000 Kč1 000 000 Kč1 000 000 Kč
3 000 000 Kč1 000 000 Kč1 500 000 Kč
4 000 000 Kč1 000 000 Kč2 000 000 Kč

(Tabulka ukazuje příklad, jak občanský zákoník dovoluje krátit pojistné plnění. Různé pojišťovny na trhu ovšem už před účinností novely často postupovaly nad rámec zákona a například v případě totální škody poskytly sjednanou pojistnou částku podobně, jak právě popisuje nové znění zákona.)

Zdroj: KB Pojišťovna

24.05. 2024

© Vítovec corp. a.s.
Pojištění pro podnikatele

Podnikání přináší celou řadu rizik.
Pomůžeme Vám je eliminovat.

Pojištění pro občany

Buďte odpovědní k sobě i k svým blízkým. Připravte se na životní zkoušky.